Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με παράρτημα ΚΕΜ, με Κωδικό ΟΠΣ 6001993 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –Παρέμβαση του ΕΚΤ+».

  Infotainment
Τα 5 απαραίτητα για ένα κινητό: από θήκες κινητών και pop sockets μέχρι φορτιστές
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024, 12:30
Infotainment
Μήπως εκτός από το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου να σκεφτείτε και το χρώμα;
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024, 12:00
Infotainment
Λιπαντικά αυτοκινήτων: Πρέπει να τα αλλάζουμε το καλοκαίρι;
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024, 20:00
Διαβάστε Ακόμα
seleo Θέμα
Θεσσαλονίκη: Έλεγχος της αστυνομίας για ηχορύπανση – Πάνω από 1.600 παραβάσεις (ΦΩΤΟ)
V.D. – Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, 9:00

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε

Χορηγός Επικοινωνίας

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου,

Π. Μελά 24, Τ.Κ. 56224 Εύοσμος, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 2313302198).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεταιμε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή τουεπισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.