Εκατοντάδες νεκρά ψάρια αντικρίζουν αλιείς που δραστηριοποιούνται στο Αινήσιο Δέλτα του Έβρου τις τελευταίες ημέρες γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Το φαινόμενο μάλλον οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο νερό από την εισχώρηση του αλμυρού θαλασσινού νερού στα γλυκά νερά του ποταμού γεγονός που προκαλεί ασφυξία στα ψάρια και τα οδηγεί στον θάνατο.

Το φαινόμενο επιδεινώνεται από την έλλειψη βροχοπτώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε το αλμυρό νερό συνεχώς αυξάνεται και το γλυκό μειώνεται.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στους κτηνοτρόφους που αναγκάζονται να απομακρύνουν τα ζώα τους καθώς το αλμυρό νερό δεν είναι κατάλληλο ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και και οι αγρότες που δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους.

Σύμφωνα με γνώστες της περιοχής το φαινόμενο οφείλεται στη μη αποκατάσταση εδώ και χρόνια του φράγματος που βρίσκεται στην ευθυγράμμιση του ποταμού κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή μάλλον θα συνεχιστεί.

Στο Δέλτα Έβρου μπορούν να διακριθούν 7 βασικές ενότητες βιοτόπων, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί και μια ιδιαίτερη ενότητα βλάστησης ανάλογα με την αλληλεπίδραση διάφορων παραγόντων, όπως το έδαφος, το μικροκλίμα, η ύπαρξη γλυκού ή αλμυρού νερού κ.λ.π.

Φωτογραφία με τα νεκρά ψάρια/pameevro.gr

Στις υδάτινες εκτάσεις ζουν 46 είδη ψαριών. Στο γλυκό νερό ζουν ψάρια όπως το σαζάνι, η τούρνα και ο γουλιανός ενώ στο αλμυρό ζουν είδη όπως το χέλι, η τσιπούρα, το κεφάλι, το λαβράκι και η γλώσσα.