Πλήρη κατάργηση των έως τώρα οργάνων και αντικατάστασή τους με άλλα που θα βρίσκονται υπό τον απόλυτο «προεδρικό» έλεγχο προβλέπει η πρόταση που κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η νέα οργανωτική δομή που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.

Στην πραγματικότητα προτείνεται για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα μοντέλο όπου περιορίζεται σημαντικά η έκφραση των μελών του κόμματος, όπου θα μετέχουν πολύ λιγότερο στην εκλογή των οργάνων, αφού σημαντικό τμήμα τους θα ορίζεται από τον πρόεδρο.

Επίσης, ακόμη και για όσα όργανα θα έχουν κάποια εκλεγμένα μέλη περιορίζεται με καταστατική οριοθέτηση ο ρόλος τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Καταργούνται οι Οργανώσεις Μελών που αντικαθίστανται από τις Ψηφιακές Συνελεύσεις μελών. Παράλληλα, όμως, τα όργανα βάσης του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πλέον απολύτως περιορισμένο ρόλο. Αφού θα ασχολούνται αποκλειστικά με την διαβούλευση θέσεων του κόμματος τα εσωτερικά δημοψηφίσματα και τις προκριματικές εκλογές. Καταστατικά δεν θα τους επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Περιορίζεται ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής αφού θα ονομαστεί Εθνικό Συμβούλιο Μελών συνεδριάζει όχι όταν προκύπτει πολιτικό ζήτημα αλλά σε τακτικά διαστήματα δύο φορές τον χρόνο. Επίσης η σύνθεσή της θα περιέχει 40 εξ οφίτσιο (δηλαδή διορισμένα) μέλη.

Καταργείται η Πολιτική Γραμματεία που αντικαθίσταται από το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών. Θα έχει 21 μέλη όμως το 50% θα είναι οι συντονιστές των τμημάτων που θα ορίζονται από τον πρόεδρο, και το υπόλοιπο 50% από τους βουλευτές του κόμματος που θα προκύπτουν από την λίστα που ορίζει ο πρόεδρος του κόμματος.

Με βάση την παραπάνω εικόνα αλλά και τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη είναι εμφανές ότι οι προτεινόμενες αλλαγές προσανατολίζονται στην προσαρμογή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα… εταιρικό μοντέλο. Που ήδη αρκετά στελέχη της Κ.Ε. που διαφωνούν με τις θέσεις αυτές χαρακτηρίζουν «ΣΥΡΙΖΑ Α.Ε».