Στην καρδιά του Ηρακλείου, στο πάρκο Γεωργιάδη, η αδιαφορία και η έλλειψη σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρίες έρχονται στο προσκήνιο μέσα από ένα θλιβερό περιστατικό κατάληψης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. Για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, ένας πολίτης βρήκε την ειδική θέση στάθμευσης κατειλημμένη από ένα αυτοκίνητο που δεν έφερε το απαραίτητο ειδικό σήμα.

Η αγανάκτηση του πολίτη αποτυπώνεται σε ένα σημείωμα που άφησε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου: «Τέσσερις μέρες τώρα δε σου κάνει εντύπωση που βρίσκεις την ίδια θέση να παρκάρεις;». Αυτό το μήνυμα δεν εκφράζει μόνο την απογοήτευσή του, αλλά και την αγωνία του για την αδράνεια των αρχών.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προς τις αρμόδιες αρχές, ούτε η τροχαία ούτε η δημοτική αστυνομία έλαβαν μέτρα για την απομάκρυνση του παράνομα σταθμευμένου οχήματος. Η αδράνεια αυτή υπογραμμίζει ένα σοβαρό πρόβλημα στον σεβασμό και την τήρηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερη επιβολή των νόμων που προστατεύουν τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και τη λήψη άμεσων μέτρων για την απομάκρυνση των οχημάτων που καταλαμβάνουν παράνομα αυτές τις θέσεις. Οι αρχές πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αυτές είναι διαθέσιμες για εκείνους που τις χρειάζονται.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Ας ελπίσουμε ότι η δημοσιότητα αυτού του περιστατικού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και δράση από τις αρχές, καθώς και σε μια αλλαγή στη νοοτροπία του κοινού, προωθώντας τον σεβασμό και την αλληλεγγύη προς όλους τους συμπολίτες μας.

Χορηγός Επικοινωνίας

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την προστασία των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Συγκεκριμένα:

Απαγόρευση Στάθμευσης: Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, η στάθμευση σε θέσεις που προορίζονται για ΑμεΑ απαγορεύεται αυστηρά για οχήματα που δεν φέρουν το ειδικό σήμα στάθμευσης ΑμεΑ. Οι θέσεις αυτές είναι συνήθως κοντά σε εισόδους δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα και άλλους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.

Πρόστιμα και Κυρώσεις: Η παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ επισύρει βαριά πρόστιμα και κυρώσεις. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο για τη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ χωρίς το ειδικό σήμα είναι 200 ευρώ. Επιπλέον, η αστυνομία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας και να απομακρύνει το όχημα.

Σήμανση: Οι θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ πρέπει να είναι κατάλληλα σηματοδοτημένες με τις προβλεπόμενες πινακίδες και διαγραμμίσεις. Οι πινακίδες πρέπει να είναι εμφανείς και να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΟΚ.

Ειδικό Σήμα Στάθμευσης ΑμεΑ: Το ειδικό σήμα στάθμευσης για ΑμεΑ εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές και πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο όχημα, συνήθως στο παρμπρίζ. Το σήμα αυτό χορηγείται σε άτομα που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Δικαίωμα Κλήσης των Αρχών: Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές (τροχαία, δημοτική αστυνομία) σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ. Οι αρχές οφείλουν να επέμβουν και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυτές οι διατάξεις έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ είναι διαθέσιμες για εκείνους που τις χρειάζονται, συμβάλλοντας έτσι στην οδική ασφάλεια και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.

cretapost.gr