Στον ρυθμό της ψηφιοποίησης κινείται έντονα ο κλάδος της ναυτιλίας σήμερα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της ναυτιλίας, ενώ η ταχεία τεχνολογική αλλαγή και η προσαρμογή σε αυτήν αποτελεί κορυφαία πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας “The Future of Shipping“ της KPMG, στην οποία καταγράφονται οι νέες τάσεις και οι προκλήσεις, που καλείται ο κλάδος της ναυτιλίας να αντιμετωπίσει, ο τομέας έχει εισάγει μέχρι σήμερα την τεχνολογία στη λειτουργία του, με την τεχνητή νοημοσύνη να παίζει ήδη τον ρόλο της στη ναυτιλιακή αγορά.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην κορυφή της ατζέντας του κλάδου της ναυτιλίας

Όπως επισημαίνει η μελέτη, η ψηφιοποίηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο, είναι μία από τις βασικές τάσεις σήμερα στον κλάδο της ναυτιλίας. Άλλες κυρίαρχες τάσεις είναι η απανθρακοποίηση και η μετάβαση προς καθαρότερη ενέργεια, η δημιουργία ανθεκτικότητας “από τον σχεδιασμό” για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του ρίσκου,  η βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας και η προσαρμογή στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στα νέα πρότυπα κατανάλωσης

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

“Τόσο ο κλάδος της ναυτιλίας, όσο και τα λιμάνια, παρουσιάζουν δυναμικό χαρακτήρα μετασχηματισμού των λειτουργιών τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις αναδυόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις”, τονίζει η έρευνα της KPMG.

Χορηγός Επικοινωνίας

Στις βασικές προκλήσεις για τον κλάδο, οι αναλυτές εντάσσουν την ταχεία τεχνολογική αλλαγή και ικανότητα προσαρμογής, καθώς και την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας και του αναδυόμενου ρόλου της τεχνολογίας.

Άλλες βασικές προκλήσεις για τον κλάδο είναι οι πολιτικές αναταραχές, που διαταράσσουν τις ναυτιλιακές διαδρομές και μεταβάλλουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, όπως και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η πρόκληση για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η μελέτη επισημαίνει ότι ο κλάδος της ναυτιλίας ξεχωρίζει έντονα στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 90% σε χωρητικότητα και 50%-60% σε αξία, ενώ ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% την τελευταία δεκαετία.

“Η ανοδική πορεία στον κλάδο αναμένεται να συνεχιστεί παρά τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως γεωπολιτικές διακυμάνσεις, ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Καθώς, όμως, η ανάπτυξη της ναυτιλίας σχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια οικονομία, παράγοντες, όπως οι εμπορικοί περιορισμοί, η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές αναταραχές, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προβλέψεις”, καταλήγει η μελέτη.

Αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η χώρα μας κατατάσσεται σταθερά ως ο παγκόσμιος ηγέτης σε βασικές μετρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 17,4% του παγκόσμιου στόλου βάσει χωρητικότητας. Ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνόκτητων πλοίων είναι χαμηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από την Κίνα και την Ιαπωνία σε ελεγχόμενο DWT, εκπέμποντας λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τις δύο χώρες (στοιχεία UNCTAD – 2022).