Το γεγονός αυτό, επαυξάνει τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των κομμάτων και των συνασπισμών που μετέχουν στις εκλογές, του αριθμού των υποψηφίων αυτών και της ύπαρξης σταυρού προτίμησης. Οι απαιτήσεις των ευρωεκλογών δεν υπολείπονται εκείνων των εθνικών εκλογών. Σημειώνουμε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη από το Υπουργείο Εσωτερικών αιφνιδίως και μονομερώς, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στην εκλογική διαδικασία φορείς. Είτε επιδεικνύει απαξία προς την εκλογική διαδικασία και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής είτε θεωρεί δεδομένη την αυξημένη αποχή, την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός της χώρας καλεί τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να μην επιλέξουν την αποχή.

Την αντίδραση της για την μείωση των εκλογικών τμημάτων και την διαδικασία ορισμού δικαστικών αντιπροσώπων εκφράζει μέσω ανακοίνωσης της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα στην σχετική ανακοίνωση του συντονιστικού οργάνου των δικηγορικών συλλόγων της χώρας που συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασής της στις 31 Μαϊου αναφέρονται τα ακόλουθα:

“1) Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μείωση των εκλογικών τμημάτων στις επικείμενες Ευρωεκλογές και μάλιστα κατά 2818 καθώς επίσης και την αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους κάθε εκλογικού τμήματος, ώστε να ανέρχονται κατά μέσο όρο στους επτακόσιους (700) εκλογείς ανά τμήμα.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

2) Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει δυστυχώς να μην επιλύει το ζήτημα που έχει προκύψει από την πάγια πλέον πρακτική του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο, παρά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 68 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012, ./.

Χορηγός Επικοινωνίας

αρνείται να δώσει προτεραιότητα στον διορισμό των δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής έναντι των δικαστικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός δικηγόρος να μένει , αδικαιολόγητα και παρά το νόμο, αδιόριστος. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις αποφάσεις του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου καθιστούν επιτακτική πλέον την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης

3) Η Συντονιστική Επιτροπή επίσης εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία αποδοχής του διορισμού των δικηγόρων, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος Taxisnet και όχι μέσω του συστήματος Portal Olomeleia, το οποίο διαθέτει όλα τα εχέγγυα και τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης εκάστου δικηγόρου.

Το ΟΠΣ της Ολομέλειας, το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε πολλαπλές δράσεις και συνεργασίες με την Ελληνική Πολιτεία και αποτελεί κύριο εργαλείο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δικηγόρους δεν μπορεί να παρακάμπτεται αδικαιολόγητα.”

Πηγή:ertnews.gr