Η συζήτηση για ενδεχόμενη νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 και μετά έχει πυροδοτήσει πληθώρα από αιτήσεις συνταξιοδότησης, κυρίως πρόωρων. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα ενταθεί το επόμενα χρόνια έως το 2027, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Νέων.

Υπάρχουν δε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και εξαιρούνται των προβλεπόμενων γενικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, αφοούν για παράδειγμα μητέρες ανηλίκων και βαρέα και ανθυγιεινά, με απασχόληση στο Δημόσιο, στις τράπεζες, στους ΟΤΑ, στις ΔΕΚΟ, στον στρατό.

Πιο αναλυτικά, δικαιούνται πλήρεις συντάξεις άνδρες και γυναίκες με τις εξής προϋποθέσεις:

Δημόσιο με 35ετία (κατοχύρωση το 2010), πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης – ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών- αλλά και τα 58 έτη.
Δημόσιο με 36ετία (κατοχύρωση το 2011), πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα 36 έτη ασφάλισης – ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών – αλλά και τα 58 έτη.
Δημόσιο με 37ετία για ασφαλισμένους του Δημοσίου εφόσον έχει συμπληρωθεί 25ετία έως τις 31/12/2010 είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία χωρίς όριο ηλικία, πλην όμως θα πρέπει η 37ετία να έχει συμπληρωθεί ακόμη και με εξαγορά πλασματικών έως τις 31/12/2021.
Δημόσιο βαρέα και ανθυιγιεινά. Συνταξιοδοτούνται φέτος εάν έχουν συμπληρώσει συνολικά 12 έτη ασφάλισης.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.