ΚΕΑΟ: Ανεβάζει «στροφές» για να εισπράξει χρέη προς τα Ταμεία – Πώς… κρύβονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Άμεση προτεραιότητα στις υποθέσεις οφειλετών που έχουν «ζουμί», δίνει ο e- ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Προκειμένου να βελτιωθούν οι ρυθμοί είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσε οδηγία να πάνε στην «άκρη» τα χρέη που παρουσιάζουν δυσκολίες όσον αφορά στην καταβολή τους και να γίνει «στροφή» σε πιο «ζωντανές» υποθέσεις.

Αυτός βέβαια ο διαχωρισμός δεν θα γίνει στην τύχη, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφούν οι εισπρακτικές υπηρεσίες.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Ουσιαστικά, ο διαχωρισμός που θα γίνει έχει να κάνει με τα χρέη προς το Κ.Ε.Α.Ο. που εμφανίζουν πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα και θεωρείται από απίθανο έως … αδύνατο να καταβληθούν από τους υπόχρεους σε σχέση με εκείνα τα οποία για αντικειμενικούς λόγους υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταβληθούν, όπως αναφέρει το enikonomia.gr.

Μεταξύ αυτών των οφειλών που θεωρείται σχεδόν απίθανο να εισπραχθούν συγκαταλέγονται αυτά για τα οποία έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, αλλά και τα χρέη προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά.

Όπως παραδέχεται, άλλωστε, στην έκθεσή του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, πολλές από τις οφειλές που έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.

Προκειμένου, λοιπόν, ο εισπρακτικός μηχανισμός να μην ασχολείται με υποθέσεις οφειλετών οι οποίες είναι «χαμένες», το Κέντρο Είσπραξης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Όπως προαναφέρθηκε, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σεαδράνεια, κ.α.

Υπάρχουν όμως και χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία προέρχονται από στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως προκύπτει από την ανάλυση και αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών που πραγματοποιεί ο εισπρακτικός μηχανισμός του ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. εξασφαλίζει την κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών και στο πλαίσιο αυτό αναλύει και επεξεργάζεται τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων και ενδεχόμενες περιπτώσεις έντονης παραβατικότητας και συστηματικής δημιουργίας οφειλών, καθώς και να διακριβωθεί τι συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές.

Ακόμη, διαπιστώνεται ότι πολλές περιπτώσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, που είναι η συνεχής δημιουργία οφειλών και η ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα.

Όμως, η απουσία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μεθόδευσης με σκοπό την αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων της επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα, αναφέρει στην έκθεσή του το Κ.Ε.Α.Ο. Επιπρόσθετα, στο Κέντρο Είσπραξης εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες.

Ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης που έχει χρέη στο Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία που αφορούν:

στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών
στην δραστηριότητα της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα αισθητικής)
στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας
στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. ορισμός ως υπεύθυνων πρώην εργαζομένων της επιχείρησης)
στη νομική μορφή των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
στο αν οι ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι άσχετες με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης με δραστηριότητα “καθαρισμοί” με απασχολούμενους μάγειρες, νοσοκόμους και νηπιαγωγούς)
στην όλη συμπεριφορά της επιχείρησης.