Τέλος στην τέλεση ταφών τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες διεκδικεί να βάλει το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας.

Το σωματείο επικαλείται ζητήματα νομιμότητας, δεδομένου ότι τις συγκεκριμένες ημέρες δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες των δήμων, αλλά και εργασιακά θέματα που προέκυψαν με τις νέες διατάξεις για την εξαήμερη εργασία.

Εκπρόσωποι του σωματείου έθεσαν το σοβαρό αυτό ζήτημα στη συνεδρίαση του δ.σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του σωματείου, Νέστωρας Νικολόπουλος, σε πολλούς δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας τα ληξιαρχεία δεν λειτουργούν και οι ληξίαρχοι δεν μεταβαίνουν στην υπηρεσία σε περίπτωση θανάτου. Συνεπώς, δεν εκδίδονται άδειες ταφής και οι τελετές πραγματοποιούνται κατά παράβαση του νόμου, ενώ η δήλωση του θανάτου στο Ληξιαρχείο γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο κ. Νικολόπουλος σημείωσε επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, οι επαγγελματίες λειτουργοί κηδειών δεν μπορούν να δηλώσουν το προσωπικό το οποίο απασχολούν πέραν του εξαήμερου της εβδομάδας, διαφορετικά προβλέπονται κυρώσεις. Και πρόσθεσε πως τα περισσότερα γραφεία είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν περισσότερο προσωπικό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, για τους δύο αυτούς λόγους δεν μπορούν να γίνονται κηδείες αν όχι όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά τουλάχιστον τις Κυριακές και βέβαια τις αργίες, κάτι που έτσι κι αλλιώς ισχύει σε άλλες περιοχές. Άλλωστε, σε δήμους μεγάλων αστικών κέντρων, όπως της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών.

Ο πρόεδρος του σωματείου έθεσε υπόψη των δημάρχων κι ένα επίσης σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά στα παραστατικά που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι λειτουργοί κηδειών κατά την ανόρυξη τάφων. Όπως εξήγησε, κάτι τέτοιο δεν γίνεται, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία, στο 80% των περιφερειακών και μικρότερων σε πληθυσμό δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, η ανόρυξη τάφων γίνεται από μη επαγγελματίες και τα χρήματα καταλήγουν να δίνονται «μαύρα» στους εμπλεκόμενους. Γι’ αυτό και πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη υπηρεσία είτε οι ίδιοι οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα κοιμητήρια, είτε η υπηρεσία να παραχωρηθεί σε ανάδοχο, ώστε να δίδεται νόμιμο παραστατικό αμοιβής για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τέλεση κηδειών έθεσε ο γραμματέας της ΠΕΔ-ΚΜ, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, αναφέροντας ενδεικτικά τη συναισθηματική κατάσταση των συγγενών που περιμένουν να θάψουν το οικείο τους πρόσωπο, καθώς επίσης και το κόστος των ψυκτικών θαλάμων, με το οποίο επιβαρύνεται η οικογένεια.

Λογικά χαρακτήρισε τα αιτήματα των εκπροσώπων του σωματείου ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα στα δημοτικά συμβούλια των δήμων και να επανέλθει σε επόμενο χρόνο για συζήτηση στο δ.σ. της ένωσης.