Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε καλή θέση, αλλά το πρόβλημα είναι η διατήρηση της ανάκαμψης και η αύξηση της μεσοπρόθεσμης προοπτικής ανάπτυξης, που είναι άθλια, δήλωσε ο Aλφρεντ Κάμερ, διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του ΔΝΤ, μιλώντας μαζί με τον Χέλγκε Μπέργκερ, αναπληρωτή διευθυντή, στα «ΝEA» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης στις Βρυξέλλες. Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά της, ενώ ηχηρά είναι τα μηνύματα και των δύο αξιωματούχων για την Ελλάδα.

«Βλέπουμε ότι η Ευρώπη ανακάμπτει και βλέπουμε μια ήπια προσγείωση. Η ανάκαμψη θα συνεχιστεί το 2025 χάρη στις επενδύσεις» είπε ο Αλφρεντ Κάμερ, προτείνοντας μεταξύ άλλων φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις, διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωση του κόστους εργασίας και αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Εδειξε όμως μεγαλύτερη αισιοδοξία ως προς τον πληθωρισμό, αναμένοντας ότι ο στόχος για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη θα επιτευχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025. «Συνιστούμε και αναμένουμε ότι η ΕΚΤ μπορεί να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια από τον Ιούνιο. Προτείνουμε έξι τριμηνιαίες περικοπές κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, φτάνοντας σε ουδέτερη θέση τον Σεπτέμβριο του 2025» δήλωσε, επισημαίνοντας πάντως ότι μπορεί να υπάρξουν ανοδικοί κίνδυνοι, οπότε η νομισματική πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

Από την πλευρά της δημοσιονομικής εξυγίανσης είπε ότι υπάρχει τώρα χώρος για να εξεταστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Ομως για τον διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ η Ευρώπη έχει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας. «Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα της ΕΕ είναι περίπου κατά το ένα τρίτο χαμηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ. Το χάσμα είναι μεγάλο, σχεδόν το 70%, μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλότερη παραγωγικότητα, έχει διευρυνθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και είναι απίθανο να μειωθεί τις επόμενες δεκαετίες» προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας «άθλιους» τους μεσοπρόθεσμους ρυθμούς ανάπτυξης για την Ευρώπη. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας πρότεινε ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. «Η μείωση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά 10% θα μπορούσε να αυξήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή έως και 7% μακροπρόθεσμα». Επίσης, η Ενωση Κεφαλαιαγοράς είναι «κρίσιμη». «Η δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης κεφαλαιαγοράς δεν αφορά την κινητοποίηση περισσότερων αποταμιεύσεων, αλλά την άρση των φραγμών που εμποδίζουν τη ροή του κεφαλαίου εκεί όπου μπορεί να είναι πιο παραγωγικό» είπε. Εμφανίστηκε πάντως εναντίον ενός αγώνα επιδοτήσεων ως απάντηση στο παγκόσμιο κύμα βιομηχανικών πολιτικών.

Απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για κοινό δανεισμό είπε ότι «υποστηρίζουμε πολύ καιρό μια κεντρική δημοσιονομική πολιτική για την Ευρώπη. Εχουμε επίσης προτείνει ότι ένα ταμείο για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια θα ήταν αποτελεσματικό και χρήσιμο. Υπάρχει επίσης ένα επιχείρημα ότι η άμυνα είναι δημόσιο αγαθό και επομένως μπορούμε να το υποστηρίζουμε μέσω πιο κεντρικών δαπανών» είπε, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει αν τα χρήματα αυτά θα πρέπει να είναι από κοινό δανεισμό ή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Σχετικά με την Ελλάδα, όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, είπε ότι το ζήτημα αυτό επιλύεται μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον ιδιωτικό τομέα. «Είμαστε επίσης πολύ σαφείς σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να αυξηθούν», σημειώνοντας πάντως με νόημα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας οικονομίας που το 70% βασίζεται στις υπηρεσίες και μιας οικονομίας με το 70% με υψηλή τεχνολογία. Γενικότερα είπε ότι «η Ελλάδα γνωρίζει τι είδους διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναζητούμε. Βελτιώσεις στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, οι δεξιότητες στην Ελλάδα είναι εξίσου σημαντικές, ο ανταγωνισμός είναι ένα ζήτημα σε ορισμένους τομείς. Είναι περιοχές όπου εστιάζει η κυβέρνηση και πρέπει να επικεντρωθεί».

Σχετικά με την καλή αναπτυξιακή επίδοση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου ο Κάμερ είπε ότι οφείλεται στην ανάληψη πολύ σκληρών διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στη στήριξη από τα κονδύλια ανάκαμψης, «τα οποία θα ενισχύσουν μελλοντικά τη δυνητική ανάπτυξη», καθώς και στην ανάκαμψη του τουρισμού, για την οποία έθεσε όμως ερώτημα αν θα διατηρηθεί. Ειδικά για την Ελλάδα είπε ότι «βρίσκεται σε πολύ πιο ισχυρή θέση» σημειώνοντας ότι το ΔΝΤ αναμένει να παραμείνει μεσοπρόθεσμα εκεί εφαρμόζοντας διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Μπέργκερ πρόσθεσε ότι «η ελληνική ανάπτυξη παγιώνεται περίπου στο 1,3% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπάρχουν σημαντικές ανοδικές δυνατότητες ειδικά αν αυξηθεί η παραγωγικότητα».