Στον δρόμο του «energycost» κινείται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή chargingcost.gr που αφορά στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για εργαλείο σύγκρισης τιμών και χρεώσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνπου περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις τιμές χρέωσης που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών φόρτισης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να αναζητήσει την καλύτερη τιμή με γνώμονα τα τεχνικά χαρακτηριστικά φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τα φίλτρα που θέλει τα ορίσει, όπως πόλη ή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται, μέχρι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που οχήματος του.

Στη συνέχεια μπορεί να κάνει σύγκριση αποτελεσμάτων με την βασική τιμή χρέωσης euro/kWh φόρτισης σε λίστα, σε χάρτη και με τη λειτουργία Διαδρομής (εκκίνηση-προορισμός με χαμηλότερες τιμές στα συμβατά σημεία φόρτισης).

Η πλήρης έκδοση της εφαρμογής θα τεθεί σε κανονική λειτουργία εντός του Ιουνίου 2024 και θα περιέχει πρόσθετες λειτουργικότητες όπως:

Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών με απλή καταχώρηση της μάρκας αυτοκινήτου
Σύγκριση Τιμών φόρτισης με βάση το σύνολο χρεώσεων και με ενσωμάτωση και των χρονικών, κλιμακωτών και πάγιων χρεώσεων.
Εξατομικευμένο χάρτη αναζήτησης
Υποστήριξη Διαδρομής με βέλτιστες συνολικές τιμές φόρτισης.

πηγή:cnn.gr