Το Συμβούλιο των Υπουργών έδωσε το πράσινο φως για την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά αυτών των πράξεων βίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της μη διάκρισης.

Ο νόμος απαιτεί από όλες τις χώρες της ΕΕ να ποινικοποιούν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο και τη βία στον κυβερνοχώρο, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων.
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και θέτει πρότυπα για την προστασία των θυμάτων αυτών των εγκλημάτων.

Κύρια στοιχεία

Ο νόμος που εγκρίθηκε σήμερα ποινικοποιεί τα ακόλουθα αδικήματα σε ολόκληρη την ΕΕ:
Κλείσιμο
*ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων

*καταναγκαστικό γάμο
*μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων

* καταδίωξη στον κυβερνοχώρο

*παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και υποκίνηση μίσους ή βίας στον κυβερνοχώρο

Η διάπραξη αυτών των εγκλημάτων θα τιμωρείται με ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τουλάχιστον ένα έως πέντε χρόνια. Η οδηγία συνοδεύεται επίσης από εκτενή κατάλογο επιβαρυντικών περιστάσεων, όπως η διάπραξη του αδικήματος σε βάρος παιδιού, πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου ή δημόσιου εκπροσώπου, δημοσιογράφου ή υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επισύρουν αυστηρότερες ποινές.

Ο νόμος απαιτεί από όλες τις χώρες της ΕΕ να ποινικοποιούν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τη μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων

Content snippet: CookieBar