Αναρτήθηκαν οι δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λάρισας, για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή κρατούμενων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γρεβενών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Κοπτική – Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών και το πρόγραμμα «Μαγειρική Τέχνη – Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ (ΠΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Τα δύο προγράμματα θα απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γρεβενών, έκαστο.

Πτυχιούχοι Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου (ΤΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/1985 (ΔΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

Εμπειροτεχνίτες (ΔΕ) αντίστοιχης ειδικότητας με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γρεβενών, σε ημέρες και ώρες συμβατές με το εσωτερικό πρόγραμμα λειτουργίας του Καταστήματος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των καταρτιζομένων και των συνθηκών διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν για να διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό, θα παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.

Για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Κοπτική – Ραπτική», για τις κάτωθι ενότητες:

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών που πληρούν τα παρακάτω υποχρεωτικά κριτήρια:

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ (ΠΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Πτυχιούχοι Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου (ΤΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/1985 (ΔΕ) με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
Εμπειροτεχνίτες (ΔΕ) αντίστοιχης ειδικότητας με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη – Ζαχαροπλαστική», διάρκειας 350 ωρών, για τις κάτωθι ενότητες:

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών που πληρούν τα παρακάτω υποχρεωτικά κριτήρια:

πηγή:cnn.gr