Μια εντελώς νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται σήμερα για την αγορά του real estate της Θεσσαλονίκης αφού το άνοιγμα του Κτηματολογικού Γραφείου συνοδεύεται με την παροχή του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμβολαιογράφοι δικηγόροι και πολίτες μπορούν πλέον να συναλλάσσονται με το Κτηματολόγιο ψηφιακά και να εξυπηρετούνται με ταχύτητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αγοραπωλησίες ακινήτων μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα στο Κτηματολόγιο μέσω του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης που είναι διαθέσιμος από το akinita.gov.gr.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά μετά το πέρας της πρώτης μέρας, οι ψηφιακές πράξεις που ολοκληρώθηκαν στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης, ξεπέρασαν το ποσοστό του 55%, ένα υψηλό ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Στα εγκαίνια λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και της διαθεσιμότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, βρέθηκαν σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Κατάργηση της διαδικασίας πρόδηλου λάθους ανακοίνωσε ο Κυρανάκης

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι: «Καταργείται η διαδικασία πρόδηλου λάθους που αφορά στα φυσικά πρόσωπα για το Κτηματολόγιο αφού πλέον θα αντλούνται τα στοιχεία των προσώπων από το Μητρώο Πολιτών χωρίς οι πολίτες να προβούν σε κάποια ενέργεια»

Σχεδόν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω του ktimatologio.gov.gr, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ελαχιστοποιώντας το χρόνο των συναλλαγών.