Λίγες μόλις ημέρες πριν από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο taxisnet, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, ορίζει εκ νέου το τι ισχύει με πιθανά πρόστιμα και τόκους σε όσους φορολογούμενους υπερβούν τις χρονικές διορίες.

Έτσι, οι φορολογούμενοι οι οποίοι βαρύνονται με την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να γνωρίζουν το τι θα ισχύσει άπαξ και υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο, προκειμένου να αποφύγουν τις … «κακοτοπιές».

Αναλυτικά, αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των προστίμων, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το οικείο έτος από τη Φορολογική Διοίκηση για τους υπόχρεους του έτους αυτού.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.