Απόφαση ψηφίσματος έλαβε το Σχολικό Συμβούλιο του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου σχετικά με την πρόταση αναστολής λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου λόγω «έλλειψης αναγκαιότητας».

Το Σχολικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, γεγονός που έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία.

«Πρόκειται στην ουσία για μια απαξιωτική ενέργεια απέναντι στον εκπαιδευτικό ρόλο και την παιδαγωγική φυσιογνωμία της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, αλλά και μια μορφή ποινής και ερήμωσης της περιοχής την οποία εξυπηρετεί το 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

H απόφαση έχει αποδέκτη τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοπικούς θεσμικούς φορείς και περιλαμβάνει σημεία – παραμέτρους που δεν έλαβαν υπόψη τα διακινούμενα σενάρια υποβάθμισης/εξόντωσης, όπως τονίζεται.

Αναλυτικά:

«Στο Αγρίνιο και στο γραφείο του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, σήμερα 01/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Σχολικό Συμβούλιο του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου κ.Καγκελάρη Δημητρίου,, με θέμα «Ενδεχόμενο μελλοντικής κατάργησης του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου / Προβλήματα – Προτάσεις».

Το Σχολικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε απαρτία, άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου και Προέδρου του σχολικού συμβουλίου κ. Καγκελάρη Δημητρίου, την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου και Αντιπροέδρου του σχολικού συμβουλίου κ.Ζαρκαβέλη Χρήστου, καθώς και τις απόψεις των μελών του σχολικού συμβουλίου και συζήτησε διεξοδικά το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Σχολείου, καθώς και τα δημοσιεύματα που παρουσιάστηκαν στον τοπικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες και αφορούν στο μέλλον του σχολείου, τα οποία προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη και ανησυχία.

Τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις φερόμενες προτάσεις για κατάργηση της σχολικής μονάδας που διατυπώνονται από επίσημες Αρχές, συνήγαγαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, κάτι το οποίο θορύβησε όλους τους παριστάμενους.

Τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση δεν αποτελεί μια τυπική υποβάθμιση/εξόντωση μιας σχολικής μονάδας.

Πρόκειται στην ουσία για μια απαξιωτική ενέργεια απέναντι στον εκπαιδευτικό ρόλο και την παιδαγωγική φυσιογνωμία της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, αλλά και μια μορφή ποινής και ερήμωσης της περιοχής την οποία εξυπηρετεί το 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου.

Ειδικότερα, τα φερόμενα σενάρια που διακινούνται στον τοπικό Τύπο όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη σημαντικές παραμέτρους, τις οποίες και παραθέτουμε παρακάτω, αλλά προκαλούν άνιση αντιμετώπιση των μαθητών της περιοχής, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους και να στοιβάζονται στα ήδη υπερφορτωμένα σχολικά κτήρια της περιοχής, γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την υποχρέωση για ισότιμη προσφορά του αγαθού της εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους πολίτες του μέλλοντος.

Μετά από νηφάλια και εμπεριστατωμένη συζήτηση, το Σχολικό Συμβούλιο αποφάσισε να αντιταχθεί σε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής κατάργησης του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου και προγραμμάτισε μια σειρά από ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πριν όμως από κάθε ενέργεια ή απόφαση, τα μέλη του Συμβουλίου θα ήθελαν να επισημάνουν προς γνώση κάθε εμπλεκόμενου ή αρμόδιου φορέα τα εξής σημεία – παραμέτρους που δεν έλαβαν υπόψη τα διακινούμενα σενάρια υποβάθμισης/εξόντωσης.

α) Η δυναμικότητα του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου είναι πολύ ισχυρή. Το 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου αριθμεί 263 μαθητές, οι οποίοι κατανέμονται σε δώδεκα (12) τμήματα συνολικά. Παράλληλα, διαθέτει σταθερό, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μεγάλης δυναμικότητας (21 οργανικές θέσεις).

β) Πρόκειται για ένα ιστορικό σχολείο, το οποίο εδώ και πενήντα χρόνια έχει γαλουχήσει έναν σημαντικό αριθμό επιστημόνων της τοπικής κοινωνίας. Οι κτιριακές υποδομές του σχολείου επαρκούν για να καλύψουν άνετα τις ανάγκες του αριθμού των μαθητών του. Είναι, όμως, απαραίτητο να γίνουν βελτιώσεις, στις οποίες εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης, δεδομένου ότι πρόκειται για μισθωμένο κτήριο.

γ) Πιθανή μελλοντική κατάργηση του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου θα αυξήσει δραματικά τον χρόνο μετακίνησης των μαθητών από και προς άλλα σχολεία αναγκαστικής τοποθέτησής τους και θα μεγιστοποιήσει τη σωματική και ψυχική τους κόπωση, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει αισθητά τον ελεύθερο χρόνο τους, δεδομένου ότι θα αναγκαστούν ορισμένοι μαθητές να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, με πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αυξημένης μαθητικής διαρροής. Καθίσταται, λοιπόν, πασιφανής η αντιπαιδαγωγική διάσταση μιας τέτοιας ενδεχόμενης εξέλιξης. Δεν έχουν όλοι οι μαθητές δικαίωμα στη μόρφωση, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την οικονομική τους κατάσταση; Ποιος ελαφρά τη καρδία θα πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση; Ποιον θα βαρύνει η ευθύνη γι’ αυτό;

δ) Το σχολείο, εκτός από φορέας μάθησης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας έχουν χτίσει σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμαθητές τους, οι οποίες θα διακοπούν βίαια σε περίπτωση αυθαίρετης διασποράς τους σε άλλα σχολεία με μόνο κριτήριο τη χωροταξική τους κατανομή. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σκεφτόμαστε όχι μόνο τη γνωστική τους πρόοδο, αλλά και τη σωστή κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και να φροντίζουμε γι’ αυτή.

ε) Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές παραμέτρους μιας περιοχής και να αποφασίζει πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, το οποίο αναμφίβολα είναι να φοιτούν στα σχολεία της περιοχής τους.

Το Σχολικό Συμβούλιο για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την απρόσκοπτη μαθησιακή διαδικασία και το εκπαιδευτικό και συναισθηματικό όφελος των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου αποφάσισε ομόφωνα:

α) να καταστεί σαφές ότι αποτελεί μονόδρομο, αυτονόητο και επιτακτικό χρέος όλων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων και κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου και των μελών της τοπικής κοινωνίας, η συστράτευση στον αγώνα προκειμένου να εκλείψει κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής κατάργησης του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου.

β) να αποσταλούν εγγράφως στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας κ. Καζαντζή Χρήστο τα θέματα και οι αποφάσεις του Σχολικού Συμβουλίου.

γ) να ενημερωθούν εγγράφως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η σχολική κοινότητα του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.

δ) να ενημερωθούν μέσα από τα τοπικά ΜΜΕ οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου για τα δίκαια αιτήματα του σχολείου.

ε) το θέμα να εισαχθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Το Σχολικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα σχολεία δεν πρέπει να κλείνουν, γιατί εκεί εκκολάπτονται οι ελπίδες για το αύριο.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.

Το Σχολικό Συμβούλιο του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου»