Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα μετά την ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού

Ειδική παροχή μητρότητας, που είναι ίση με τον κατώτατο μισθό, από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 6,4%, στα 830 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου αναμένεται να συμπαρασύρει 16 επιδόματα της ΔΥΠΑ. 

Επίδομα γονικής άδειας, που είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα από 287,4 ευρώ στα 306,08 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει, από την 1η Απριλίου, 16 επιδόματα της ΔΥΠΑ.

Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατώτατων ημερομισθίων από 902,43 στα 961,08 ευρώ.

Εποχικό σμυριδεργατών: Το 70% των 50 κατώτατων ημερομισθίων από 1.219,50 στα 1.298,76 ευρώ.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 25 κατώτατων ημερομισθίων από 609,75 στα 649,38 ευρώ.

Αλλα εποχικά (δασεργατών-ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών, κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης): Το 70% των 35 κατώτατων ημερομισθίων από 853,65 στα 909,13 ευρώ.

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας από 479 ευρώ στα 510,13 ευρώ.

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας από 239,5 ευρώ στα 255,06 ευρώ.

Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ: 75% του κατώτατου ημερομισθίου από 26,13 ευρώ στα 27,82 ευρώ.

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% του κατώτατου μισθού από 624 ευρώ στα 664,56 ευρώ.

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που είναι ίση με τον κατώτατο μισθό από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Ενίσχυση ίση με το κατώτατο ημερομίσθιο.

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού.

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς και 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.