Εργοτάξιο για αρκετό καιρό ακόμα θα παραμείνει η παλαιότερη αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Καπάνι.

Οι εργασίες ανάπλασης στην παραδοσιακή αγορά, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», παίρνουν παράταση για περισσότερο από ένα χρόνο. Ο ανάδοχος που ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο με αίτημά του προς τον δήμο Θεσσαλονίκης ζήτησε παράταση μετάθεσης περαίωσης των εργασιών κατά 421 ημέρες. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το έργο έπρεπε να παραδοθεί στις 5 Μαρτίου του 2024  αλλά πλέον μετατίθεται για τις 30 Απριλίου του 2025. Το αίτημα του αναδόχου ήδη εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, που συνεδρίαση στις 20 Μαρτίου.

Στο αίτημά του ο εργολάβος επικαλείται καθυστερήσεις εργολαβίας για την αντικατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης των καταστημάτων καθώς και τη διακοπή των εργασιών τις περιόδους των εορτών ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία της αγοράς, αλλά και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που υπήρχαν για περίπου 30 ημέρες.

«Μας ζητήθηκε παράταση πάνω από ένα χρόνο. Το έργο έχει καθυστερήσεις και δεν το καθυστερήσαμε εμείς αλλά η διοίκηση Ζέρβα», εξήγησε προ ημερών από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης, σημειώνοντας πως πολλά έργα έχουν καθυστερήσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν.

Το έργο ανάπλασης, που υλοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης, αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Αριστοτέλους, Ερμού και Βενιζέλου. Το βασικότερο έργο στην περιοχή είναι η αντικατάσταση των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων με νέο αγωγό σύγχρονης τεχνολογίας. Αναβαθμίζονται οι πεζόδρομοι, ενώ προβλέπονται ανακατασκευές πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, έργα φωτισμού και νέες δενδροφυτεύσεις όπως και η αξιοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης. Η περιοχή ανάπλασης έχει χωριστεί σε 4 τμήματα (Α, Β, Γ & Δ) με σκοπό το έργο να εκτελείται τμηματικά ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η όχληση στην αγορά. Έχει ολοκληρωθεί η οδός Κυδωνιάτου και η οδός Ασκητού από Κυδωνιάτου έως Μενεξέ, ενώ εκτελούνται εργασίες στο αδιέξοδο της Ασκητού (από Μενεξέ έως Αριστοτέλους) και στην οδό Μενεξέ (από Ερμού έως Βλάλη). Με το έργο ανάπλασης του δήμου Θεσσαλονίκης, εκτελούνται και δύο εργολαβίες της ΕΥΑΘ, για την πλήρη αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών και των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης και ύδρευσης όλης της υπό ανάπλασης περιοχής.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2022 και προέβλεπε παράδοση σε 18 μήνες.