Ωστόσο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα βασικά σημεία του τελικού σχεδίου, ο κρατικός προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά καταρτίζεται λίγες εβδομάδες μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2023 την επικράτεια.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο είναι προφανές ότι απαιτούνται πρόβλεψη σχετικών κονδυλίων κατ’ έτος στον προϋπολογισμό, ενίσχυση της ασφάλισης, καθώς και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της κρατικής αρωγής.

Παράλληλα, η διεθνής οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι σε χώρες της Ευρώπης αυξάνονται, ο πληθωρισμός, αν και αποκλιμακώνεται, συνεχίζει να παραμένει υψηλός διεθνώς, ειδικά σε βασικά είδη διατροφής, ενώ η περιοριστική νομισματική πολιτική επιδρά αρνητικά στην πιστωτική επέκταση.

Σε αυτό το δυσμενές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική.

Ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει πλησίον των στόχων που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2023 και αναμένεται να ανέλθει σε 2,4% το 2023 και 2,9% το 2024.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί από 206,6 δισ. ευρώ το 2022 σε 222,8 δισ. ευρώ το 2023 και 233,8 δισ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα και να διαμορφωθεί σε 4,1% έναντι 4,5% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας για το 2023 και να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 2,6% για το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο προϋπολογισμός του 2024 καλείται να συγκεράσει τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας που είναι θεμέλιο για κάθε προσπάθεια, με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, καθώς και την αύξηση δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών.

Το 2023 έγινε κατορθωτό να υπάρχει σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9,1% σε σχέση με το 2022 χωρίς να αυξηθούν οι φόροι, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας παρουσιάζει αύξηση 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2022. Η αύξηση των μισθών, χωρίς να θίγεται η ανταγωνιστικότητα, ενίσχυσε τα έσοδα του προϋπολογισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Για αυτόν τον σκοπό, στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά προς εφαρμογή το 2023 και 2024, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και επιπρόσθετα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα. Καταλυτικά προς την κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος το 2024 αναμένεται να δράσουν πολιτικές όπως η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η άρση του «παγώματος» των τριετιών στους μισθωτούς, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και επενδυτικοί πόροι ύψους 12,17 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (8,55 δισ. ευρώ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (3,62 δισ. ευρώ), που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024. Επιπλέον, ενισχύεται ο τομέας της υγείας με αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά περίπου 20%, ενώ αύξηση των δαπανών υπάρχει και στον τομέα της παιδείας.

Παράλληλα, προτεραιοποιούνται οι μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα με σειρά μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετούνται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περιορισμούς στη χρήση μετρητών και ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαβίβασης των λογιστικών αρχείων και αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, αυστηροποίηση των κυρώσεων καθώς και μεταρρύθμιση της φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων. Στόχος των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και η περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται χωρίς να αποκλίνει η χώρα από τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Παρά τις διαδοχικές κρίσεις το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2022 διαμορφώθηκε σε οριακό πλεόνασμα ύψους 0,1% του ΑΕΠ. Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2023 το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2023 είχε προβλεφθεί σε ύψος 0,7% του ΑΕΠ, ενώ στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2023 το πρωτογενές αποτέλεσμα είχε εκτιμηθεί σε πλεόνασμα ύψους 1,1% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2023 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 2.555 εκατ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ, πλησίον των προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται πλησίον των προβλέψεων της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2023, λόγω της αύξησης των τόκων Γενικής Κυβέρνησης και διαμορφώνεται σε συνολικό έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ, έναντι 2,0% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού 2023.

Αντίστοιχα, το πρωτογενές αποτέλεσμα για το έτος 2024 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,1% του ΑΕΠ σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας. Το γεγονός ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ετών 2023 και 2024 παραμένει εντός των εκτιμήσεων που είχαν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, ενισχύει την αξιοπιστία του αξιόχρεου της χώρας προς τη διεθνή κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί εντυπωσιακά από 172,6% του ΑΕΠ το 2022 σε 160,3% το 2023 και σε 152,3% το 2024.

Θεμέλιο για τις θετικότερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έναντι της μέσης ευρωπαϊκής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί το 2024 η προσήλωση στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, στην οποία θα στηριχθεί η περαιτέρω πορεία αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Η τρέχουσα πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024 ανέρχεται σε 2,9% σε ετήσια βάση. Βάσει αυτής, το πραγματικό ΑΕΠ του 2024 αναμένεται να ανέλθει στο μεγαλύτερο ύψος της περιόδου μετά το 2010 (υπερβαίνοντας τα 200 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές), ενώ σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να ανέλθει σε 233,8 δισ. ευρώ και να υπερβεί κατά 3,5% το μέσο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας πριν την είσοδο της Ελλάδας στο πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)20222023**2024**ΑΕΠ5,62,42,9Ιδιωτική κατανάλωση7,52,91,3Δημόσια κατανάλωση2,1-0,4-1,6Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου11,77,115,1Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών6,22,75,6Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών7,22,24,6Αποπληθωριστής ΑΕΠ7,85,31,9Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή9,34,12,6Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)9,63,92,6Απασχόληση*2,51,40,9Ποσοστό ανεργίας*10,99,99,3Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)12,411,210,6* Σε εθνικολογιστική βάση** Εκτιμήσεις/προβλέψειςΠηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες του προϋπολογισμού με την υιοθέτηση σύγχρονων δημοσιονομικών εργαλείων συνεχίστηκαν καθ’ όλο το 2023 και αναμένεται να εντατικοποιηθούν το 2024.

Παρακάτω παρουσιάζεται η λειτουργική ταξινόμηση του προϋπολογισμού έτους 2024 σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο ανάλυσης.

Λειτουργική ταξινόμηση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (σε χιλιάδες ευρώ)Λειτουργία βάσει cofogΠροϋπολογισμός ΓΚ 2024 (σε χιλ ευρώ)01. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες23.894.796,44 €01.01 Εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα, οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, εξωτερικά θέματα6.709.395,50 €01.03 Γενικές υπηρεσίες9.312.443,86 €01.06 Λοιπές γενικές δημόσιες υπηρεσίες311.963,22 €01.07 Συναλλαγές δημόσιου χρέους7.560.993,86 €02. Άμυνα4.360.203,83 €02.01 Στρατιωτική άμυνα4.302.196,13 €02.03 Ξένη στρατιωτική ενίσχυση41.088,38 €02.05 Άμυνα (λοιπά)16.919,32 €03. Δημόσια τάξη και ασφάλεια4.219.468,19 €03.01 Αστυνομικές υπηρεσίες2.377.365,03 €03.02 Υπηρεσίες πυροπροστασίας850.431,21 €03.03 Δικαστήρια569.802,24 €03.04 Φυλακές156.262,50 €03.05 Ε&Α στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας12.241,70 €03.06 Δημόσια τάξη και ασφάλεια (λοιπά)253.365,50 €04. Οικονομικά θέματα11.193.222,01 €04.01 Γενικά οικονομικά, εμπορικά και εργασιακά θέματα2.161.063,17 €04.02 Γεωργία, δασονομία, αλιεία και κυνήγι1.114.262,53 €04.03 Καύσιμα και ενέργεια3.657.451,71 €04.04 Μεταλλεία, βιομηχανία και κατασκευές29.239,20 €04.05 Μεταφορές2.626.249,34 €04.06 Επικοινωνίες528.719,11 €04.07 Λοιποί οικονομικοί κλάδοι192.682,50 €04.08 Ε&Α στον τομέα των οικονομικών θεμάτων615.975,28 €04.09 Οικονομικά θέματα (λοιπά)267.579,17 €05. Περιβαλλοντική προστασία559.734,91 €05.01 Διαχείριση των αποβλήτων93.046,97 €05.02 Διαχείριση υγρών αποβλήτων2.622,39 €05.03 Αντιμετώπιση της ρύπανσης149.035,63 €05.04 Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου294.379,71 €05.06 Περιβαλλοντική προστασία (λοιπά)20.650,21 €06. Οικιστική και κοινωνική μέριμνα380.352,41 €06.03 Ύδρευση77.415,36 €06.06 Στεγαστική και κοινοτική μέριμνα (λοιπά)302.937,05 €07. Υγεία12.825.951,77 €07.01 Ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός2.549,15 €07.02 Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες1.956.371,07 €07.03 Υπηρεσίες νοσοκομείων10.501.399,21 €07.04 Υπηρεσίες δημόσιας υγείας281.150,79 €07.06 Υγεία (λοιπά)84.481,54 €08. Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία1.287.755,49 €08.01 Υπηρεσίες αναψυχής και αθλητικές υπηρεσίες116.282,54 €08.02 Πολιτιστικές υπηρεσίες605.504,05 €08.03 Ραδιοτηλεόραση και τύπος252.501,91 €08.04 Θρησκευτικές και λοιπές κοινοτικές υπηρεσίες259.029,39 €08.06 Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία (λοιπά)54.437,60 €09. Εκπαίδευση7.153.054,85 €09.01 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση2.238.189,58 €09.02 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση1.867.020,94 €09.03 Μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση411.634,18 €09.04 Τριτοβάθμια εκπαίδευση2.128.184,39 €09.05 Εκπαίδευση μη προσδιοριζόμενη από το επίπεδο100.310,28 €09.08 Εκπαίδευση (λοιπά)407.715,47 €10. Κοινωνική προστασία42.348.214,41 €10.01 Ασθένεια και αναπηρία3.447.882,22 €10.02 Γηρατειά24.214.182,62 €10.03 Κληρονόμοι5.413.241,21 €10.04 Οικογένεια και παιδιά2.106.342,65 €10.05 Ανεργία2.571.616,82 €10.06 Στέγαση663.226,68 €10.07 Κοινωνικός αποκλεισμός (λοιπά)1.212.528,83 €10.09 Κοινωνική προστασία (λοιπά)2.719.193,37 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ108.222.754,31 €

*Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

*Οι αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στη βάση των φυσικών παραλαβών.

Σημειώνεται ότι στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 προβλέφθηκαν πιστώσεις για την Υγεία, συνολικού ύψους 11,929 δισ. ευρώ, ενώ στην Εισηγητική Προϋπολογισμού 2024 οι αντίστοιχες προβλέψεις πιστώσεων ανέρχονται σε 12,826 δισ. ευρώ, ήτοι αυξημένες κατά 897 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα όσον αφορά στις δαπάνες για Εκπαίδευση, στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, οι προβλεπόμενες πιστώσεις ανέρχονταν σε 6,732 δισ. ευρώ, ενώ στην Εισηγητική Έκθεση 2024 ανέρχονται σε 7,153 δισ. ευρώ, είναι δηλαδή αυξημένες κατά 421 εκατ. ευρώ.

Για το 2024, παραμένει η έμφαση στις “πράσινες” επισκοπήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση παρεμβάσεων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επικεντρώνονται σε δράσεις εξορθολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης και δαπάνης. Παράλληλα, θα παρακολουθηθεί σειρά τομεακών δράσεων σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επισκόπηση στον τομέα της Υγείας.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 προωθούνται, μέσω του ΠΔΕ, αναπτυξιακές και μεταρρυθμιστικές δράσεις σε τομείς, όπως το περιβάλλον και οι μεταφορές, η ενέργεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και επιπρόσθετα υλοποιούνται μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ από το 2013 έως και το 2024 και η ποσοστιαία (%) συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας.

Διαχρονική εξέλιξη δαπανών ΠΔΕ (2013 – 2024)(σε εκατ. ευρώ) ΈτηΕθνικόΣυγχρ/νοΤΑΑΣύνολοΕτήσια Μεταβολή%ΑΕΠΠΔΕ και ΤΑΑ% ΑΕΠ 20137835.867 6.6508,62179.8843,70 20147045.888 6.592-0,88177.2363,72 20156605.717 6.377-3,25176.3693,62 20168105.474 6.284-1,47174.4943,60 20171.3264.624 5.950-5,31176.9033,36 20182.6333.604 6.2374,83179.5583,47 20191.8923.750 5.642-9,54183.3473,08 20202.0478.600 10.64788,71165.0166,45 20211.3587.0003078.665-18,62181.5004,77 20221.6966.8222.84311.36131,12206.6205,50 2023*1.9506.8002.07210.822-4,74222.7664,86 2024*2.0506.5003.61712.16712,43233.7755,20 * Τα ποσά για ΠΔΕ, ΤΑΑ και ΑΕΠ αποτελούν για το έτος 2023 εκτίμηση και για το 2024 πρόβλεψη, ενώ τα ποσά μέχρι και το 2022 αποτελούν στοιχεία του επίσημου Απολογισμού του Κράτους. Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής & Προβλέψεων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), Τράπεζα της Ελλάδος.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ τα τελευταία 4 χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε νωρίτερα, κινούνται πλησίον ή άνω του 5% του ΑΕΠ. Ειδικότερα, το 2020 οι επενδυτικές δαπάνες σημείωσαν μεγάλη άνοδο, της τάξης του 88,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ποσοστό 6,4% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Όμως και τα επόμενα έτη παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Καθοριστικό ρόλο δε στην αύξηση των επενδυτικών δαπανών από το 2021 και μετά διαδραμάτισε το ΤΑΑ, με πόρους του οποίου ενισχύονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας.

Στο πεδίο της αναπτυξιακής πολιτικής, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ένταξη 718 έργων και υποέργων, συνολικού προϋπολογισμού 20,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για την Ελλάδα από το 2021 έως σήμερα έχουν ήδη εκταμιευτεί 11,1 δισ. ευρώ (5,75 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 5,35 δισ. ευρώ σε δάνεια). Το συνολικό ποσό που είχε αρχικά κατανεμηθεί για την Ελλάδα έως το 2026 ανέρχεται σε 30,5 δισ. ευρώ (17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Επίσης, τονίζεται ότι η Ελλάδα έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στις 31 Αυγούστου 2023, η οποία περιλαμβάνει νέα δέσμη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του REPowerEU, με ευρωπαϊκή επιχορήγηση 795 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και β) αίτημα επιπλέον δανειακών πόρων 5 δισ. ευρώ που θα προστεθούν στο υφιστάμενο δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Με την έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου, ο προϋπολογισμός των πόρων του «Ελλάδα 2.0» θα ανέλθει σε 36 δισ. ευρώ έως το 2026, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες ευεργετικών παρεμβάσεων με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία.

Από Epi kairos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *