ΕΑΠ: Προσφέρει 60 νέα προγράμματα σπουδών (αιτήσεις)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected] και τηλεφωνικά Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 8:00 με 15:00 στη γραμμή 2610 367 600.

— Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ. 

— Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ

— Για να ενημερωθείτε για τις οδηγίες καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πληροφορική (ΠΛΗ)
Υποβολή αίτησης

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
Υποβολή αίτησης

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
Υποβολή αίτησης

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
Υποβολή αίτησης

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
Υποβολή αίτησης

Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
Υποβολή αίτησης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
Υποβολή αίτησης

Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
Υποβολή αίτησης

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
Υποβολή αίτησης

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
Υποβολή αίτησης

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
Υποβολή αίτησης

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
Υποβολή αίτησης

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
Υποβολή αίτησης

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
Υποβολή αίτησης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ)
Υποβολή αίτησης

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
Υποβολή αίτησης

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
Υποβολή αίτησης

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
Υποβολή αίτησης

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
Υποβολή αίτησης

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
Υποβολή αίτησης

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
Υποβολή αίτησης

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
Υποβολή αίτησης

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
Υποβολή αίτησης

Master in Business Administration (ΜΒΑ)
Υποβολή αίτησης

Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
Υποβολή αίτησης

Language education for Refugees and Migrants (LRM)
Υποβολή αίτησης

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
Υποβολή αίτησης

Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
Υποβολή αίτησης

The Teaching of English as a Foreign/International Language (AGG)
Υποβολή αίτησης

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
Υποβολή αίτησης

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
Υποβολή αίτησης

Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
Υποβολή αίτησης

Supply Chain Management (SCM)
Υποβολή αίτησης

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Υποβολή αίτησης

Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)
Υποβολή αίτησης

Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ)
Υποβολή αίτησης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
Υποβολή αίτησης

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
Υποβολή αίτησης

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
Υποβολή αίτησης

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)
Υποβολή αίτησης

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
Υποβολή αίτησης

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
Υποβολή αίτησης

Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)
Υποβολή αίτησης

Interaction Generative Design (IGD)
Υποβολή αίτησης

Τέχνες-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)
Υποβολή αίτησης

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧΒ)
Υποβολή αίτησης

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕΒ)
Υποβολή αίτησης

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)
Υποβολή αίτησης

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
Υποβολή αίτησης

Ειδικά προγράμματα σπουδών

Πρόγραμμα Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές ΕνότητεςΔείτε εδώ τις προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Δημόσια Διοίκηση
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Τουρισμού
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Πληροφορική
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Interaction Generative Design
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Language education for Refugees and Migrants
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Master in Business Administration
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Supply Chain Management
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος The Teaching of English as a Foreign/International Language
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Δημόσια Ιστορία
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διαχείριση Αποβλήτων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Αθλητισμού
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Επικοινωνία της Επιστήμης
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σχεδιασμός Φωτισμού
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Τέχνες-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές
Υποβολή αίτησης

Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)
Υποβολή αίτησης

Από Epi kairos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.