Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο ΑΠΕ-ΜΠΕ (Φωτογραφία αρχείου)

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 73.405, εκ των οποίων 61.143 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 12.262 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Ανακοινώθηκαν χθες, Πέμπτη τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2022. Σε 61.682 ανέρχονται οι υποψήφιοι από τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια που εισάγονται φέτος στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο, οι βάσεις των φετινών Πανελληνίων σημείωσαν σημαντική πτώση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, όπως ανέλυσε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Χατζητέγας στο CNN Greece

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια ΙΕΚ, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 20.432, εκ των οποίων 18.812 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022, ενώ 1.620 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 157 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.275 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Α) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α1. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Επίσης, οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2022, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2020 ή το 2021:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ , για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Δίνονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2021, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 73.405, εκ των οποίων 61.143 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 12.262 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 61.682 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τον μήνα Μάιο αντί για το μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου τα αποτελέσματα τους να ανακοινωθούν παράλληλα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα αυτή η διαδικασία οι βαθμοί απόλυσης των μαθητών της Γ’ τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ και Λυκείων ΕΑΕ αντλήθηκαν υπηρεσιακά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘ.

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 1.637 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 1.524.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Η διαδικασία επιλογής αφορά αποφοίτους του 2022 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσιο ΙΕΚ για κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν ηλεκτρονικά στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Τουρισμού καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, ώστε να υποστηριχθεί στα αντίστοιχα ΙΕΚ η διαδικασία των εγγραφών. Όσον αφορά τα ΙΕΚ εποπτείας των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, έχει προετοιμαστεί η διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα ΙΕΚ αυτά.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 20.432, εκ των οποίων 18.812 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022, ενώ 1.620 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 157 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.275 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 13.472. Πιο συγκεκριμένα, οι 13.315 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 157 στην ειδική κατηγορία.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων ανά Υπουργείο παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τα ΔΙΕΚ εποπτείας των άλλων Υπουργείων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στα ΙΕΚ επιτυχίας τους για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι από την Πέμπτη 1/9/2022 μέχρι και την Δευτέρα 12/9/2022.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες προς τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)19.285ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)18.800ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)18.600ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.550ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)18.505ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)18.470ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ18.395ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ18.380ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)18.350ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α)18.300ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ18.280ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)18.275ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.275ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)18.200ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)18.196ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)18.150ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)18.075ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)18.060ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)18.010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι η μεγαλύτερη πτώση βάσεων καταγράφεται στις εξής σχολές:

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (-974 μόρια)Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία ΑΠΘ (-1.622 μόρια)Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού ΑΠΘ (-891 μόρια)Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ (-1430 μόρια)Αξιωματικών Αστυνομίας (-1138 μόρια)Αστυφυλάκων (-1555 μόρια)Δασολογίας Καρπενήσι (-1.906 μόρια)Πολιτικής Επιστήμης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (-1336 μόρια)Ιστορία και Αρχαιολογία ΕΚΠΑ (-1.174 μόρια)Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ (-1174 μόρια)Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (-1432 μόρια)Ψυχολολογία Φλώρινας (- 1591 μόρια)Συστημάτων Ενέργειας Λάρισας (-1950 μόρια)Φυσικής Ηράκλειο (- 2.237 μόρια)Χημείας Πάτρα (-4078 μόρια)Σχολή Πυροσβεστών (- 2.896 μόρια)Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (-2.252 μόρια)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)9.975ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)9.975ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)9.940ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ9.925ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)9.920ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)9.895ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)9.875ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)9.850ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)9.850ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)9.800ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ9.775ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)9.770ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)9.766ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)9.750ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)9.725ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)9.725ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ9.695ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)9.690ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)9.685ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)9.670ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9.660ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9.645ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)9.620ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)9.619ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)9.610ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)9.595ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)9.560ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)9.550ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ9.535ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)9.525ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)9.525ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)9.525ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)9.525ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)9.525ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)9.505ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)9.500ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)9.500ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)9.490ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)9.479ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)9.470ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)9.470ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)9.460ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)9.455ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)9.450ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)9.450ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ9.445ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)9.445ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)9.440ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)9.430ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Μετονομασία του Τμήματος ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ)9.425ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)9.425ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)9.396ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)9.385ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9.315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)9.305ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)9.305ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)9.305ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)9.290ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)9.280ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)9.280ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)9.275ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)9.260ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)9.220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)9.200ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)9.172ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)9.145ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)9.144ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)9.135ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)9.135ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)9.125ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)9.125ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)9.118ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)9.105ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)9.100ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9.088ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)9.075ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)9.055ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)9.039ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)9.020ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)9.020ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)9.015ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9.000ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)8.990ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)8.980ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)8.980ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)8.944ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)8.940ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)8.930ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)8.920ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)8.875ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)8.840ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)8.820ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)8.808ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)8.730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)8.675ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)8.650ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)8.650ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)8.620ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)8.590ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)8.575ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)8.475ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)8.475ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)8.430ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)8.430ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)8.425ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)8.420ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ8.375ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ8.375ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)8.375ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)8.375ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)8.375ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)8.375ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)8.375ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)8.350ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)8.295ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)8.290ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)8.270ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)8.210ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)8.190ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)8.150ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)7.820ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)7.800ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)7.740ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)6.880

Μια πρώτη ανάγνωση των βάσεων εισαγωγής που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας έκανε στο CNN Greece ο εκπαιδευτικός Γιώργος Χατζητέγας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα ήταν εν πολλοίς αναμενόμενα και δεν υπήρξαν θεαματικές διαφοροποιήσεις και εκπλήξεις.

Η αποτίμηση των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα:

«Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις. Έχουμε σημαντική πτώση των βάσεων αν σκεφτούμε ότι η Νομική σχολή στη Θεσσαλονίκη έπεσε κατά 664 μόρια. Βέβαια εδώ η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές δεν είναι ευθεία γιατί έχουμε διαφορετικούς συντελεστές των μαθημάτων, ωστόσο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για εντυπωσιακή πτώση των βάσεων στο 1ο επιστημονικό πεδίο και μάλιστα διαπιστώθηκε το φαινόμενο και εδώ σε κεντρικά τμήματα να μένουν πάρα πολλές κενές θέσεις. Αναφέρομαι στο τμήμα της Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ και στο τμήμα της Φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο οποίο παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι εισακτέοι να είναι λιγότεροι από τις θέσεις κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ. Δηλαδή έχουμε πτώσεις των βάσεων σαφέστατα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο εντυπωσιακές. Και ταυτόχρονα έχουμε και κενές θέσεις».

«Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο θα έλεγα ότι υπήρξαν αυξήσεις και μειώσεις των βάσεων οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τους νέους συντελεστές βαρύτητας που καθιερώθηκαν, δεν είναι δηλαδή σε ευθεία σύγκριση με τις περσινές. Για παράδειγμα στο Μαθηματικό τμήμα της Αθήνας είχαμε πτώση των βάσεων σημαντική, η οποία εν πολλοίς δεν θα έλεγε κανένας ότι θα ήταν αναμενόμενη».

«Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο οι ιατρικές σχολές κινήθηκαν χαμηλότερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο, η τελευταία ιατρική της Αλεξανδρούπολης να κατέβει κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων. Είχε βάση εισαγωγής 18.075 μόρια, ενώ πέρυσι η βάση εισαγωγής της ίδιας σχολής ήταν 18.159, αλλά με άλλο σύστημα μέτρησης. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι έχουμε σε ορισμένες πιο χαμηλόβαθμες σχολές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, όπως το τμήμα της Νοσηλευτικής του Αιγάλεω, αύξηση κατά 435 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ αντιθέτως στο τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου, στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, στο τμήμα φυσικοθεραπείας είχαμε μείωση της βάσης κατά 376 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συνεπώς είναι μια καινούρια μέτρηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει να υφίσταται και την επόμενη χρονιά, αλλά δρομολογεί καινούρια δεδομένα».

«Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο είδαμε κάποια πολύ υψηλόβαθμα τμήματα, όπως το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας) να πέφτει, αλλά είδαμε και τμήματα στη μεσαία ζήτηση και πιο χαμηλόβαθμα τμήματα να ανεβαίνουν. Σε ορισμένα τμήματα, όπως το τμήμα της Διοίκησης Τουρισμού στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρουσιάστηκε αυξημένη ζήτηση λόγω της αλλαγής των συντελεστών και μάλιστα έχουμε εντυπωσιακή αύξηση της βάσης από 10.000 μόρια σε 12.850 μόρια. Υπήρξαν τέτοια φαινόμενα».

Όπως λέει ο εκπαιδευτικός, συνοπτικά τρία πράγματα μπορούν να περιγράψουν τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρώτο, το οποίο συγκαταλέγει στα πολύ θετικά, είναι το γεγονός ότι βγήκαν νωρίς οι βάσεις, μειώνοντας την αγωνία των υποψηφίων. «Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από καταβολής του θεσμού των εξετάσεων στην πιο σύγχρονη μορφή τους, ότι τα παιδιά μαθαίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο αφορά στο ότι «ήταν σε επίπεδο ποσοστών επιτυχίας μια επανάληψη της προηγούμενης χρονιάς που έδειξε ουσιαστικά κενές θέσεις σε πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια και σίγουρα απέρριψε σημαντικό ποσοστό παιδιών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Ένας στους τρεις αποφοίτους του γενικού λυκείου που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μείνει εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό της επιτυχίας υποψηφίων από τα ΓΕΛ είναι 68.83% ενώ το 2020 ήταν 87,5%», σημειώνει ο κ. Χατζητέγας και συνεχίζει: «Επομένως έχουμε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό παιδιών που μένουν εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν λάβει κανείς υπόψιν του και τις κενές θέσεις οι οποίες παρατηρούνται και οι οποίες αναπόφευκτα δρομολογούν εξελίξεις».

Όπως εξηγεί σε πάρα πολλές περιφερειακές πόλεις, όπως η Ορεστιάδα, το Καρπενήσι, η Άμφισσα, η Δράμα, είναι εντυπωσιακά χαμηλός ο αριθμός επιτυχόντων. «Σίγουρα ορισμένες περιφερειακές πόλεις ορφάνεψαν από υποψηφίους», αναφέρει χαρακτηριστικά και φέρνει ως «ακραίο» παράδειγμα το τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου που στο Διδυμότειχο έχει μηδέν επιτυχόντες.

Το τρίτο είναι ότι «ενισχύεται σαφέστατα ο θεσμός της επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ, όπως φαίνεται από τις προτιμήσεις και τις δηλώσεις των υποψηφίων. Τα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης προτιμήθηκαν από πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μπαίνουν στον χάρτη της μεταλυκειακής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 ήταν οι υποψήφιοι οι οποίοι προτίμησαν τα τμήματα των ΙΕΚ και οι επιτυχόντες σε αυτά ήταν περίπου 13.000».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.