Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, εμφανίζουν για πρώτη φορά τη συμμετοχή στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ. Μόνο που δεν πρόκειται για μια άγνωστη εταιρεία. Όπως έχει αποκαλύψει το Documento, η συγκεκριμένη εταιρεία της οποίας ιδιοκτήτρια είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο αδελφός της Γιώργος Παπαζήσης, αποτελεί τη μέτοχο της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης ακινήτων SCI Personal Ventures. Η επίμαχη γαλλική εταιρεία που επίσης είχε σαν μοναδικούς εταίρους τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον αδελφό της, ήταν η ιδιοκτήτρια του περίφημου σπιτιού του Βολταίρου. Ένα σπίτι που παραμένει κρυφό από τις δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους, το οποίο αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα το περιουσιολόγιο της επίμαχης εταιρείας, που είναι άγνωστο τι άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαθέτει.

Πόθεν έσχες Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβας Γκραμπόφσκι: Ούτε γάτα, ούτε ζημιά με το σπίτι του Βολταίρου

Όλα αυτά όμως μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του 2020 όταν και το σύνολο των μετοχών μεταβιβάστηκε στην ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ. Με άλλα λόγια, η περιουσία της επίμαχης γαλλικής εταιρείας, μεταβιβάστηκε και πάλι στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον αδελφό της. Κιόλα αυτά ενώ το πρωθυπουργικό ζεύγος ήταν παράνομο, αφού απαγορεύεται βάσει νόμου η κατοχή μετοχών σε εταιρεία του εξωτερικού.  Όπως παράνομο ήταν και το ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος υποβάλλει από το 2016 ψευδές πόθεν έσχες, όπως έχει αποκαλύψει με σειρά δημοσιευμάτων του το Documento. Η πίεση από τα δημοσιεύματα ήταν άλλωστε και ο λόγος που το πρωθυπουργικό ζεύγος αναγκάστηκε να δηλώσει στη φετινή δήλωση πόθεν έσχες ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι κατέχει το 83,33% των μετοχών της MGPG Consulting IKE, έχοντας καταθέσει κεφάλαιο εισφοράς 25.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, πως βάσει τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας MGPG Investment Consulting IKE, που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2021, η συμμετοχή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι ανέρχεται πλέον σε 66,67.

Αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε τις παρανομίες χρόνων στις οποίες έχει υποπέσει το πρωθυπουργικό ζεύγος, ούτε φυσικά το πλέον κρίσιμο ερώτημα: Που κρύβεται το σπίτι του Βολταίρου; Άλλωστε, ο πρωθυπουργός δεν έχει δημοσιοποιήσει όπως οφείλει, για λόγους διαφάνειας, το περιουσιολόγιο και των δύο εταιρειών, παρά αρκείται να λέει, μαζί με τη σύζυγό του, ψέματα για τις παρανομίες στις οποίες έχει υποπέσει. Εμφανίζεται ξαφνικά μια ελληνική εταιρεία με άγνωστο περιουσιολόγιο, που το μόνο σίγουρο είναι ότι κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures, άρα και το σπίτι του Βολταίρου. Έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο η ελληνική εταιρεία της συζύγου του πρωθυπουργού; Θα δώσει κάποτε κάποια απάντηση ο πρωθυπουργός ή συνεχίζει να θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό στο να είναι άγνωστα στους πολίτες τα περιουσιακά του στοιχεία;

Όπως έχει λοιπόν αποκαλύψει το Documento, το πρωθυπουργικό ζεύγος υποβάλλει από το φορολογικό έτος 2016 ψευδές πόθεν έσχες. Κι αυτό γιατί στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργικού ζεύγους του 2017 (φορολογικό έτος 2016) δηλώθηκε ότι η συµµετοχή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures –η σύζυγος του πρωθυπουργού κατείχε το 95% των μετοχών και ο αδελφός της το υπόλοιπο 5%-, µεταβιβάστηκε δωρεάν, ενώ η επίµαχη εταιρική συµµετοχή εξαφανίζεται από τις επόµενες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα µε το καταστατικό της SCI Personal Ventures –είναι δηµοσιευµένο στο γαλλικό εµπορικό µητρώο–, η Μ. Γκραµπόφσκι εξακολουθούσε να κατέχει ως φυσικό πρόσωπο το 95% των µετοχών της εταιρείας. Οχι όµως έως το 2016, αλλά έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2020. Αντίστοιχα και ο αδερφός της Γ. Παπαζήσης κατείχε έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2020 το υπόλοιπο 5% των µετοχών της εταιρείας. Εποµένως καθίσταται σαφές ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ψευδώς στο πόθεν έσχες για το φορολογικό έτος του 2016 ότι η Μ. Γκραµπόφσκι µεταβίβασε δωρεάν το ποσοστό των µετοχών που κατείχε στην SCI Personal Ventures.

Βάσει όσων αναφέρονται λοιπόν στο νέο καταστατικό της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιό της ορίζεται εκ νέου στις 10.000 ευρώ και κατανέµεται σε 1.000 µετοχές των 10 ευρώ έκαστη. Από τις επίµαχες 1.000 µετοχές τη µία θα την κατέχει πλέον ο Γ. Παπαζήσης, αδερφός της Μ. Γκραµπόφσκι, ενώ τις υπόλοιπες 999, έπειτα από απόφαση των µετόχων της εταιρείας, τις αποκτά η ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting.

Όπως προκύπτει από το ελληνικό Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η MGPG Investment Consulting Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2020. ∆ύο ηµέρες δηλαδή προτού δηµοσιευτεί στο γαλλικό εµπορικό µητρώο το επίµαχο καταστατικό της SCI Personal Ventures. Οι µέτοχοι της ελληνικής MGPG Investment Consulting είναι τα εξής δύο φυσικά πρόσωπα: η Μ. Γκραµπόφσκι και ο Γ. Παπαζήσης. Με άλλα λόγια, η σύζυγος του πρωθυπουργού και ο αδερφός της µεταβίβασαν τις µετοχές που κατείχαν ως φυσικά πρόσωπα στη SCI Personal Ventures σε µια νεοσύστατη ελληνική εταιρεία η οποία τους ανήκει.

Το αρχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης MGPG Consulting Investment ΙΚΕ ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Οπως προκύπτει από το δηµοσιευµένο πρακτικό του διαχειριστή στο ΓΕΜΗ στις 13 Ιανουαρίου 2021 –καταχωρήθηκε αυτοµατοποιηµένα στις 30 Μαρτίου 2021–, «ο διαχειριστής της εταιρείας… πιστοποιεί ότι το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση αυτής, δηλαδή στις 18.12.2020, ως ακολούθως: α) Η κυρία Μαρία Εύα Βιργινία Γκραµπόφσκι του Βόιτεκ κατέβαλε σε µετρητά στο ταµείο της εταιρείας είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ. β) Ο κ. Γεώργιος Παπαζήσης του ∆ηµητρίου παρείχε στην εταιρεία εισφορές σε είδος µετοχές, η συνολική αξία των οποίων αποτιµήθηκε… σε πέντε χιλιάδες ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ έκαστο».

Εκτός όμως από ψευδή δήλωση πόθεν έσχες, το πρωθυπουργικό ζεύγος προχώρησε και σε μια καταφανέστατη παρανομία, αφού όπως προκύπτει από το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3213/2003, ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές είναι ορισµένα µόνο από τα πολιτικά πρόσωπα στα οποία «απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγµατική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε µε παρένθετα πρόσωπα». Στα παρένθετα πρόσωπα λογίζονται µεταξύ άλλων «οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοι». ∆ιάταξη η οποία στην προκειµένη περίπτωση καθιστά έκθετο και παράνοµο το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Η εταιρεία SCI Personal Ventures, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Documento, έχει στην κατοχή της και το περιβόητο σπίτι του Βολταίρου. Φυσικά, είναι άγνωστο αν κατέχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία, αφού δεν έχει ελεγχθεί ποτέ επί της ουσίας.

Η υπόθεση της αγοράς του σπιτιού του Βολταίρου ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου 2006. Τότε ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέθεσε δήλωση περιουσιακής κατάστασης η οποία δεν περιλάµβανε την περιουσία της Μ. Γκραµπόφσκι «λόγω διάστασης», ενώ η ίδια ίδρυσε στο Παρίσι την εταιρεία SCI Personal Ventures µε µετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ.

Παρά το µικρό µετοχικό κεφάλαιό της, λίγες ηµέρες αργότερα η επίµαχη γαλλική εταιρεία αγόρασε από το ίδρυµα διαχείρισης περιουσίας του Πιερ Καρντέν το σπίτι του Βολταίρου στις όχθες του Σηκουάνα. Οπως προκύπτει από το συµβόλαιο της αγοραπωλησίας, προκειµένου να προχωρήσει στην αγορά του σπιτιού του Βολταίρου η εταιρεία SCI Personal Ventures έλαβε δάνειο 900.000 ευρώ από την τράπεζα GE Money Bank, ενώ κατέβαλε σε µετρητά –άγνωστο πώς– ακόµη σχεδόν 725.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σαράντα ακίνητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δύο για τον Αλέξη Τσίπρα – Δείτε συγκρίσεις των «πόθεν έσχες»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.