Το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου»  (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του για το σχολικό έτος 2022-2023, από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Δικαίωμα εγγραφής

ΠροηγούμενοΘεσσαλονίκη: Συνάντηση με τον Πλεύρη ζητούν οι γονείς του 3χρονου -«Δεν μας είπαν καν συλλυπητήρια»

στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν:

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου  έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει στους Παιδικούς Σταθμούς του παιδιά που είναι γεννημένα το 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλάβουν Έντυπα Αιτήσεων Εισαγωγής:

α) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου,

β) από την  ηλεκτρονική πλατφόρμα του doppao.eu.

γ) από τα Γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία, 4. όχι ασθενείς)

δ) από τους κατά τόπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. καθημερινά με ωράριο 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία 4. όχι ασθενείς.).

Λόγω της κατάστασης που έχει προκύψει και στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. η κατάθεση των αιτήσεων  μαζί με τα δικαιολογητικά θα γίνεται:

α) στο email του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. doppaopro@oraiokastro.gr

β) Ταχυδρομικά (συστημένο) (όπου θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά με τα έντυπα της αίτησης) στη διεύθυνση: Μακεδονικού Αγώνα  & Καραϊσκάκη (γωνία) κτίριο «Παύλος Μελάς» Τ.Κ. 57013, Παλαιόκαστρο  Θεσσαλονίκης, ( υπόψη Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

γ) Στα Γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Παιδικών Σταθμών), στη διεύθυνση Μακεδονικού Αγώνα  & Καραϊσκάκη (γωνία) κτίριο «Παύλος Μελάς», (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία 4. όχι ασθενείς.)

             

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε την οποιαδήποτε δυσκολία επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310 690712 & 2310 694566.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε περίπτωση που ένας από τους δυο γονείς ή και οι δύο  είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα προσκομίσουν έναρξη της επιχείρησης μαζί με αντίγραφο απόδειξης πληρωμής στον ασφαλιστικό φορέα.

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων (2021).

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες- γονείς σε χηρεία)

Αντίγραφο απόφασης «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας,

Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ή βεβαίωση φοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (περιλαμβάνει μόνο πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης καιΠρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για περίπτωση ενηλίκων που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης διάζευξης ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή τακτικής διαδικασίας περί ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα στοιχεία των αιτήσεων σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ΦΕΚ 4249/ Β΄Τεύχος/05-12-2017, όπως προαναφέρθηκαν, μοριοδοτούνται. Για τις εγγραφές των παιδιών 2022-2023  υφίσταται η παρακάτω μοριοδότηση, την οποία θα λάβει υπόψη η Ειδική Επιτροπή Επιλογής  προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Α/ΑΟικογενειακή  – κοινωνική  κατάσταση Μόρια1Εργαζόμενη μητέρα502Εργαζόμενος πατέρας503 Κάτοικος Ωραιοκάστρου304Άνεργος πατέρας105Άνεργη μητέρα106Μονογονεϊκή οικογένεια (άγαμη μητέρα, γονείς σε χηρεία, διαζευγμένος  ή σε διάσταση γονέας)407Γονείς μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές208Γονέας ή παιδί της οικογένειας με αναπηρία > 67%209Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες)510Εισόδημα από 0,00 έως 8.000,00 €3511Εισόδημα από 8.001,00 έως 14.000,00 €3012Εισόδημα από 14.001,00 έως 20.000,00 €2513Εισόδημα από 20.001,00 έως 25.000,00 €2014Εισόδημα από 25.001,00 έως 30.000,00 €1015Εισόδημα από 30.001,00 έως 35.000,00 €516Εισόδημα από 35.001,00 και άνω0

 *Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση (www.eetaa.gr).

ΤΡΟΦΕΙΑ

Πίνακας Τροφείων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ                                         Από                    μέχρι καιΤΡΟΦΕΙΑ σε €/μήνα & έτοςΑριθμός ΔόσεωνΠοσό ανά Δόση πληρωμής0,00 €8.000,00€ΔΩΡΕΑΝ εφόσον, ενώ έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο στην ΕΕΤΑΑ δεν επιλέχθηκαν.000,00 €8.000,00€50,00€ (550,00€/έτος) εφόσον δεν έχουν καταθέσει αίτηση με πλήρη φάκελο  στην ΕΕΤΑΑ868,75€8.001,00€14.000,00€50,00€(550,00€/έτος)868,75€14.001,00€20.000,00€60,00€(660,00€/έτος)882,50€20.001,00€25.000,00€70,00€(770,00€/έτος)896,25€25.001,00€30.000,00€80,00€(880,00€/έτος)8110,00€30.001,00€35.000,00€90,00€(990,00€/έτος)8123,75€>35.001,00€ 100,00€(1.100,00€/έτος)8137,50€Χωρίς προσκόμιση εκκαθαριστικού100,00€ (1.100,00€/ έτος)8137,50€ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ50,00€(550,00€/έτος)868,75€

Η καταβολή τροφείων αφορά όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο), ανεξάρτητα από τον αριθμό παρουσιών ή απουσιών του.

Στην επιβολή τροφείων δεν συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος,  που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, (ΦΕΚ/Β’/4249/05-12-2017), όπως ισχύει με την υπ΄αρίθμ. 138/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

Μετά την εγγραφή των βρεφονηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς συντάσσονται Χρηματικοί Κατάλογοι λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα και τα δηλωθέντα εισοδήματα όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφής.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (με πρώτη δόση τον Οκτώβριο και τελευταία το Μάιο) συγκεκριμένα  3 (τρεις)  δόσεις το έτος 2022 και 5 (πέντε) δόσεις το 2023.

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται έως την ημερομηνία ορισμού λήξης της δόσης και μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς όπου τηρείται ο Αριθμός Λογαριασμού του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) και στη συνέχεια οι γονείς θα παραλαμβάνουν μέσω του  Παιδικού Σταθμού το διπλότυπο είσπραξης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

1η ΔΟΣΗΤην τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από την βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου2η ΔΟΣΗαπό 01/11 έως και 10/113η ΔΟΣΗαπό 01/12 έως και 10/124η ΔΟΣΗαπό 01/01 έως και 10/015η ΔΟΣΗαπό 01/02 έως και 10/026η ΔΟΣΗαπό 01/03 έως και 10/037η ΔΟΣΗαπό 01/04 έως και 10/048η ΔΟΣΗαπό 01/05 έως και 10/05Σε περίπτωση που η βεβαίωση του καταλόγου γίνεται καθυστερημένα ή κατά την διάρκεια του έτους η ημερομηνία λήξης αναπροσαρμόζεται ώστε η πρώτη(ή και όσες από τις επόμενες δόσεις απαιτείται) να λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από την βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου.

            Μετά την ημερομηνία λήξης η είσπραξη διενεργείται με επιβάρυνση των οφειλών με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων:

1) όσες οικογένειες έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως 8.000,00€. Σε περίπτωση που ενώ δικαιούνται το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα δεν έχουν παραλάβει voucher θα χρεώνονται με το ποσό των 50,00€ μηνιαίως.

2) οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει για την περίπτωση (2) εφ ́όσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των000€. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει τα 40.000€, θα καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.Για τα δεύτερα και τρίτα παιδιά κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό, θα καταβάλλονται τροφεία μειωμένα κατά 10,00€ ανά τέκνο σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο νήπιο της οικογένειας.Το ποσό των 50,00€ /μήνα ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες χωρίς οικονομικό όριο.Το ποσό των 50,00€ /μήνα ισχύει για τις μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των 20.000€. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει τα 20.000€, θα καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.Στα διπλότυπα εισπράξεων των τροφείων θα αναγράφεται η δόση π.χ. (1η δόση, ή 2η δόση κτλ).

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού στις αρχές της περιόδου (έως την ημερομηνία λήξης καταβολής της 1ης δόσης, μετά την έκδοση του Χρηματικού Καταλόγου), χορηγείται έκπτωση 5% στο συνολικό ποσό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.