Παράλληλη ασφάλιση: Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο νέο Ασφαλιστικό

Επιστημη Πολιτισμός

Την αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης περιλαμβάνει σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα τα χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί ως 31-12-2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης. Ωστόσο τα χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 1-1-2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί μετά την 1-1-2017 και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:

αα. εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων στον πρώην ΕΦΚΑ φορέων, στους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, δύο ή περισσότερα αυτοτελή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη και οι αντίστοιχες ανταποδοτικές συντάξεις.

ββ. Εάν με βάση τους αυτοτελείς χρόνους ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεμελιώνεται ένα αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χορηγείται μία εθνική και μία ανταποδοτική σύνταξη. Για το χρόνο ασφάλισης που εναπομένει χορηγείται το ποσό που προκύπτει με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του οικείου φορέα στον οποίο διανύθηκε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *