Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 631 προσλήψεις σε 8 περιοχές

8 προκηρύξεις για 631 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ είναι ανοικτές για αιτήσεις σε Δήμους, Νοσοκομεία και φορείς. Δείτε αναλυτικά την λίστα από το Dikaiologitika News.

156 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 156 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/11/2019-29/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

45 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 29, 2019

Προκήρυξη

42 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Έργου στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2019-25/11/2019.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

40 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλίμου

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2019-25/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

5 ΔΕ Οδηγοί25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 16/11/2019-25/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο θηβών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας, ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/11/2019-02/12/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

80 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσκομείο Αθηνών “Λαϊκό”

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/11/2019-02/12/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

220 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη 220 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2019-04/12/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση