Χαιρετίζει η ΕΑΣΕ τις φοροελαφρύνσεις του προϋπολογισμού

Σήμερα υπάρχει κλίμα προσδοκιών από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όσον αφορά το ρόλο αλλά και την ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στο να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ξανά στο δρόμο της προόδου, σημειώνει.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2019 – 13:54

Η κυβέρνηση κατέθεσε τον Προϋπολογισμό για το 2020 εντός ενός κλίματος αισιοδοξίας για το επόμενο έτος, σημειώνει η ΕΑΣΕ σε ανακοίνωσή της.

Η ΕΑΣΕ χαιρετίζει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα: τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, την αναστολή του φόρου υπεραξίας, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έστω κατά περίπου μια μονάδα βάσης, Επισημαίνει ιδιαιτέρως τη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019, αλλά και τη μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.

Είναι κατανοητό ότι η μείωση κατά 446 εκατ. περίπου του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων δείχνει το βάρος που δίνει η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαιτέρως στη δημιουργία περιθωρίων αυξήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η εθνική οικονομία.

Η πολιτική αυτή της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί ταυτοχρόνως και μια πρόκληση για την ίδια την ιδιωτική οικονομία: Τώρα είναι η ώρα των επενδυτικών σχεδίων, της ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου, των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο επιχειρηματικός κόσμος λαμβάνει το μήνυμα και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η ΕΑΣΕ τονίζει ότι σήμερα υπάρχει πράγματι ένα κλίμα προσδοκιών από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όσον αφορά το ρόλο αλλά και την ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στο να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ξανά στο δρόμο της προόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη να προχωρήσει η χώρα σε περαιτέρω εκτεταμένες αλλαγές σε ζητήματα που συνεχίζουν να εμποδίζουν την πορεία αυτή προς τα μπρος. Το ασφαλιστικό σύστημα συνεχίζει οπωσδήποτε να αποτελεί τροχοπέδη και η απονομή δικαιοσύνης πρέπει να επιταχυνθεί. Η συζήτηση για εκτεταμένες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, η μεταρρύθμιση με αυτονομία σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κα δημόσιους οργανισμούς, η θαρραλέα αποκέντρωση, η ψηφιακή λειτουργία και η αναδιάρθρωση γενικώς του δημοσίου τομέα στη βάση της αποδοτικότητας, είναι τα πιο βασικά από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΣΕ δηλώνει τη διαθεσιμότητα των μελών της όπου μπορεί να χρειαστεί και όπου μπορεί να βοηθήσει, ενώ επισημαίνει ότι θα καταστεί αρωγός σε όλες εκείνες τις πολιτικές που πηγαίνουν τον τόπο πραγματικά μπροστά, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση