ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ο δήμος ολοκλήρωσε τις εργασίες ανάπλασης της αυλής. Ο συγκεκριμένος χώρος του σχολείου αποτελείται από διάφορους χώρους, ανάλογα με τη χρήση.

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της αυλής στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης και των Λυκειακών Τάξεων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων).Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-20 και συνολική δημόσια δαπάνη 157.000,00 ευρώ και προβλεπόταν η ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ν. Κουντουριώτη και Ομήρου στη Δ.Κ. Μενεμένης. Ο αύλειος χώρος του σχολείου αποτελείται από διάφορους χώρους ανάλογα με τη χρήση: χώρος παιχνιδιού-αθλοπαιδειών, χώρος ανάπαυσης, χώρος πρασίνου, χώρος αυλισμού-συγκεντρώσεων. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες άνετης και ασφαλούς στάσης – κίνησης των μαθητών στα διαλείμματα ή στις υπαίθριες αθλητικές τους δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον δήμο, η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένου, φιλικού προς τους μαθητές – χρήστες του προαυλείου, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα της πραγματικής ξεκούρασης και ανάπαυσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα ευχάριστο, φυσικό (κατά το δυνατόν) περιβάλλοντα χώρο. Η “πράσινη” αυλή σχεδιάστηκε και αναπλάστηκε έτσι ώστε να επιτυγχάνεται: 1) Η μέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου με πράσινο και κατ’ επέκταση η σημαντική ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου. 2) Η αντικατάσταση των θερμών υλικών κάλυψης των επιφανειών με ψυχρά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 3) Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων μικροκλιματικών συνθηκών. 4) Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου. 5) Η άμεση επαφή των μαθητών με το πράσινο. 6) Η δυνατότητα σχεδιασμού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα.7) Η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του αύλειου χώρου.

Σχόλιο