Εκτός ΟΑΕΔ οι 180 καθαρίστριες που δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή

Εκτός ΟΑΕΔ μένουν οι 180 καθαρίστριες, που δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου να επιστρέψουν στην εργασία τους, μέχρι οι νομικές υπηρεσίες του οργανισμού να εξετάσουν την απόφαση.

Ειδικότερα ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι πρέπει οι νομικές υπηρεσίες να εξετάσουν “την πραγματική δεσμευτική ισχύ της προσωρινής διαταγής, λαμβανομένου δε υπόψη ότι για τη χρονική περίοδο από 24-9-2019 μέχρι τις 10-10-2019, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομοφωνία και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων αλλά και των εκπροσώπων των υπαλλήλων του Οργανισμού, και υπό τον κίνδυνο να μην στερηθούν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και κυρίως οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ, τις εν λόγω υπηρεσίες καθαριότητας αποφάσισε την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε επιχειρήσεις του ιδίου αντικειμένου, μέχρι την οριστική τοποθέτηση των νέων υπαλλήλων καθαριότητας με συμβάσεις ΙΔΟΧ όπως προβλέπεται από τη με αριθμ. ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) προκήρυξη”.

Να σημειωθεί την 04-10-2019, ημέρα Παρασκευή, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 180 πρώην απασχολούμενους στον Οργανισμό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με καθήκοντα που συνίσταντο στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (ΣΟΧ 1/2018). Η αίτηση αυτή συζητήθηκε κατ’ αντιμωλία την 07-07-2019 και εξεδόθη η από 07-10-2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αίτησή τους. Στις 09-10-2019 επιδόθηκε στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, η εν λόγω προσωρινή διαταγή.

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω έληξε αυτοδικαίως με την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων της ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) από 30-9-2019, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρ. Τέταρτο του ν.4618/2019.Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, υποχρεούται ο Οργανισμός να απασχολεί τους αιτούντες (εξαιρουμένων δώδεκα εξ αυτών, παραιτηθέντων του δικογράφου) μέχρι την συζήτηση των ασφαλιστικών τους μέτρων στην ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούσαν πριν από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας.

Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ που υπογράφει ο διοικητής Σπύρος Πρωτοψάλτης έχει ως εξής:

Την 04-10-2019, ημέρα Παρασκευή, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 180 πρώην απασχολούμενους στον Οργανισμό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με καθήκοντα που συνίσταντο στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (ΣΟΧ 1/2018). Η αίτηση αυτή συζητήθηκε κατ’ αντιμωλία την 07-07-2019 και εξεδόθη η από 07-102019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αίτησή τους.

Στις 09-102019 επιδόθηκε στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, η εν λόγω προσωρινή διαταγή. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω έληξε αυτοδικαίως με την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων της ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) από 30-9-2019, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρο τέταρτο του ν.4618/2019. Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, υποχρεούται ο Οργανισμός να απασχολεί τους αιτούντες (εξαιρουμένων δώδεκα εξ αυτών, παραιτηθέντων του δικογράφου) μέχρι την συζήτηση των ασφαλιστικών τους μέτρων στην ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούσαν πριν από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας.

Η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει ότι η Νομική της Υπηρεσία εξετάζει την πραγματική δεσμευτική ισχύ της προσωρινής διαταγής, λαμβανομένου δε υπόψη ότι για τη χρονική περίοδο από 24-92019 μέχρι τις 10-10-2019, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ΟΜΟΦΩΝΙΑ και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων αλλά και των εκπροσώπων των υπαλλήλων του Οργανισμού, και υπό τον κίνδυνο να μην στερηθούν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και κυρίως οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ, τις εν λόγω υπηρεσίες καθαριότητας αποφάσισε την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε επιχειρήσεις του ιδίου αντικειμένου, μέχρι την οριστική τοποθέτηση των νέων υπαλλήλων καθαριότητας με συμβάσεις ΙΔΟΧ όπως προβλέπεται από τη με αριθμ. ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) προκήρυξη.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των εν λόγω ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ του ΟΑΕΔ ελήφθησαν σε διαφορετικούς χρόνους και πάντως προγενέστερους από τις 7-10-2019, ημερομηνία κατά την οποία εκδικάστηκε η προσωρινή διαταγή που επιδόθηκε στη Διοίκηση στις 0910-2019. Τονίζεται δε, ότι οι εν λόγω αναθέσεις υλοποιούνται άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Περαιτέρω εξετάζεται αν εκ της τυχόν συμμόρφωσης του Οργανισμού μας με την ανωτέρω προσωρινή διαταγή ενδέχεται να περιέλθει αυτός σε μη νόμιμη δημοσιονομική κατάσταση, εξ αιτίας των διπλών πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών του αυτού περιεχομένου.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η νέα Διοίκηση του Οργανισμού ανέλαβε τα καθήκοντά της, είχε συχνή επικοινωνία και ενημέρωνε ειλικρινώς και ανοιχτά, για κάθε υλοποιούμενο βήμα, τους άτυπους εκπροσώπους των υπαλλήλων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ οι οποίοι και οι οποίες στήριξαν τον Οργανισμό παρά τις αστοχίες των προηγούμενων ετών. Παρά τα λάθη της αμέσως προηγούμενης περιόδου, η νέα Διοίκηση αναγνώρισε αμέσως το βάρος των εν λόγω αστοχιών που υπέστησαν εξολοκλήρου οι υπεύθυνοι και έντιμοι συνεργάτες και υπάλληλοι καθαριότητας του Οργανισμού.

Ωστόσο, η νέα Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και αναμένει για τις επόμενες ενέργειές της τη σχετική Γνωμοδότηση της Νομικής της Υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της νομικής επεξεργασίας της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, το ΔΣ του ΟΑΕΔ θα αποφανθεί το συντομότερο δυνατόν για την αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης ή μη προς την ανωτέρω προσωρινή διαταγή, με κριτήριο τη δίκαιη αντιμετώπιση έντιμων και άξιων συνεργατών όπως των υπαλλήλων καθαριότητας της ΣΟΧ1/2018.

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Διοικητής ΟΑΕΔ

Σχόλιο