Ελλαδα

Επίδοση της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου Αρ. 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τις ελληνικές αρχές


Η επικύρωση του Πρωτοκόλλου Αρ. 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιδόθηκε σήμερα στο Στρασβούργο, από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέσβυ κ. Στ. Περράκη, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Θ. Γιάγκλαντ .

Το Πρωτόκολλο έχουν υπογράψει και επικυρώσει 45 χώρες από τις 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Πρωτόκολλο 15 είναι υποχρεωτικό και για να τεθεί σε ισχύ, χρειάζεται η επικύρωσή του και από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *