Αύξηση των επιδόσεών του εξακολούθησε να σημειώνει και το πρώτο εξάμηνο του 2018 το Ιατρικό Αθηνών


Αύξηση των επιδόσεών του εξακολούθησε να σημειώνει και το πρώτο εξάμηνο του 2018 το Ιατρικό Αθηνών

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 93.045 χιλ. ευρώ, έναντι 85.303 χιλ. ευρώ το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15.186 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,28%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, 14.156 χιλ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε 7.910 χιλ. ευρώ έναντι 5.145 χιλ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,74%.

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 3.022 άτομα (2.892 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

Σε εταιρική βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 90.137 χιλ. ευρώ, έναντι 82.686 χιλ .ευρώ το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13.752 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,87%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, 12.989 χιλ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε 7.067 χιλ. ευρώ έναντι 4.594 χιλ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,83%.

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 2.876 άτομα (2.747 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

Τα ως άνω αποτελέσματα των περιόδων 30.6.2018 και 30.6.2017 περιλαμβάνουν περικοπές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, rebate & claw back, που εφάρμοσε από την 01.01.2013 και ισχύουν μέχρι 31.12.2022.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος δήλωσε: «Παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα rebate& clawback, ο όμιλος συνεχίζει την ανοδική πορεία ων μεγεθών του, προϊόν της ορθής στρατηγικής και των επιλογών του, αλλά κυρίως της διαρκούς εμπιστοσύνης των ασθενών του, Ελλήνων και μη. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί η άνοδος των οικονομικών μεγεθών συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον όμιλο, κάτι που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για τον κλάδο και τη στόχευση μας πάντα στην πρωτοπορία και την παροχή των αρτιότερων και πιο σύγχρονων υπηρεσιών και θεραπειών στους ασθενείς μας. Πέραν των ως άνω, το Ιατρικό παραμένει ο κατεξοχήν θεσμικός, σταθερός και παραδοσιακός σύμμαχος των κορυφαίων Ελλήνων γιατρών και των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας»

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *