Ελλαδα

Αυξήθηκε ο αριθμός των εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών που εγκαταστάθηκαν φέτος στην Ελλάδα


Αυξήθηκε σημαντικά το 2018 ο αριθμός των εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, φτάνοντας τις 22, κατόπιν των πρωτοβουλιών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – όπως αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του υπουργείου. Παράλληλα, το Δελτίο υπενθυμίζει ότι μέχρι πρόσφατα το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις επενδύσεις ήταν περιορισμένο.

Συγκεκριμένα, «υπήρχε περιορισμένο ενδιαφέρον για τα κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών (λιγότερες από 10 κατ’ έτος όλη την προηγούμενη δεκαετία), το υπουργείο Οικονομίας τροποποίησε τη νομοθεσία, πρόβαλε τα καθεστώτα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, ανάπτυξε ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, και τροποποίησε το N. 3427/2005 για τη δημιουργία καθεστώτος ενίσχυσης σε εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, είναι και η αύξηση του αριθμού των εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών που εγκαταστάθηκαν φέτος στην Ελλάδα, φτάνοντας τις 22».

ΑΞΕ

Γενικότερα σε ότι αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις, την τελευταία τριετία έχει σημειωθεί εκρηκτική άνοδος. Συγκεκριμένα από τα 1.825 εκ. ευρώ της επταετίας 2002-2008 και τα 1.462 της εξαετίας 2009-2014 οδηγηθήκαμε για την τετραετία 2015-2018 στο αισθητά βελτιωμένο επίπεδο των περίπου 3.100 εκ. ευρώ.

Αυτή η αύξηση των ΞΑΕ, πέρα από την προαναφερθείσα αλλαγή του οικονομικού κλίματος και του αισθήματος ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί για τους ξένους επενδυτές, οφείλεται στις στοχευμένες δράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Έτσι, εκτός από την εν, εξελίξει, συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης ΞΑΕ, το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε στις ακόλουθες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξωστρέφειας:

  • Διοργάνωση αποστολών στο εξωτερικό και διεθνή επενδυτικά φόρα στην Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση άνω των 1.500 επενδυτών.
  • Απαντήθηκαν πάνω από 500 ερωτήματα στο Front Office του οργανισμού Enterprise Greece σε σχέση με επενδύσεις στη χώρα.
  • Ωρίμανση επενδυτικού ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτών με αποστολή 15 ολοκληρωμένων επενδυτικών προτάσεων.
  • Επίσης προβάλλονται στοχευμένα επενδυτικές ευκαιρίες για την προσέλκυση εταιρειών ενδοομιλικών υπηρεσιών.
  • Δρομολογείται η ανάληψη ενεργειών για τη βελτίωση των κινήτρων και προϋποθέσεων λειτουργίας εταιριών ενδοομιλικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
  • Σχέδιο Δράσης με τη Λ. Δ. Κίνας για την υλοποίηση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων από την Κίνα.
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *