Ελλαδα

Υποδείξεις της Κομισιόν προς την Ελλάδα για τις επιχειρηματικές ζημιές


Να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της σχετικά με την έκπτωση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές Αρχές, επειδή η φορολογική μεταχείριση στις επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν στην Ελλάδα είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνες που προκύπτουν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κομισιόν θεωρεί ότι παρότι τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται στην Ελλάδα, όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ/ΕΟΧ, υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ελληνικές φορολογικές Αρχές. «Η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ)» τονίζει η Επιτροπή.

Η Ελλάδα καλείται να λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *