Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας


Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τη βοήθεια της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν θέσει σε κίνδυνο σπίτια και περιουσίες. Ο Επίτροπος Χ. Στυλιανίδης αναφέρει στο tweet του ότι έχει καλέσει επειγόντως όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που μετέχουν στο μηχανισμό αυτό να δείξουν αλληλεγγύη και να προσφέρουν βοήθεια.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *