Η Ευρ. Επιτροπή δεν έχει διασφαλίσει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων


H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διασφαλίσει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναφέρει ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει η έκθεση, κατά τον ορισμό των εκτελεστικών καθώς και στο πλαίσιο επιμέρους αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τη διακριτική ευχέρεια που της απονέμει ο κανονισμός για το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), με σκοπό τη μείωση των απαιτήσεων δημοσιονομικής προσαρμογής από τις χώρες – μέλη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία στην επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού για το προληπτικό σκέλος. «Αυτό αφορά ιδιαίτερα αρκετά κράτη- μέλη με υψηλούς δείκτες χρέους και μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στην αγορά σχετικά με τη βιωσιμότητά τους κατά την επόμενη ύφεση», σημειώνει η έκθεση.

Το ΣΣΑ αποτελεί δέσμη κανόνων σχεδιασμένων για να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους και συντονίζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους, δεδομένου ότι η δημοσιονομική κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλα. Το ΣΣΑ συνίσταται σε δύο μέρη:

1) το γνωστό «διορθωτικό σκέλος» ή αλλιώς τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), που εστιάζει στη διατήρηση του ελλείμματος κάτω από το 3 % του ΑΕΠ και

2) το λιγότερο γνωστό «προληπτικό σκέλος», που απαιτεί από τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα διαρθρωτικά ισοζύγιά τους (που δεν περιλαμβάνουν τις συνέπειες των οικονομικών κύκλων) με τους ειδικούς για κάθε χώρα στόχους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι (ΜΔΣ).

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *